List Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dn. 30.03.2020 r.

Poniżej znajduje się list Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców z dnia 30.03.20202 r.:

List Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców

 

 

Kolejny Komunikat Mazowieckiej Policji do rodziców i opiekunów oraz uczniów

Poniżej znajduje się kolejny komunikat Mazowieckiej Policji do rodziców i opiekunów oraz uczniów:

Kolejny komunikat Mazowieckiej Policji do rodziców i opiekunów oraz uczniów

 

 

Komunikat Mazowieckiej Policji do rodziców i opiekunów oraz uczniów

Poniżej znajduje się komunikat Mazowieckiej Policji do rodziców i opiekunów oraz uczniów:

Komunikat Mazowieckiej Policji do rodziców i opiekunów oraz uczniów

 

 

Serwis gov.pl/zdalnelekcje – informacja dla rodziców i uczniów

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało materiały i narzędzia do wykorzystania przez nauczycieli i uczniów – serwis www.gov.pl/zdalnelekcje. Można na nim znaleźć m.in. tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu.

Apel WSSE do rodziców/opiekunów prawnych

Poniżej znajduje się apel do rodziców/opiekunów prawnych w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12 – 25 marca 2020 r. wystosowany przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie:

 Apel do rodziców/opiekunów prawnych (WSSE)

Koronawirus – akcja promująca samopomoc sąsiedzką

Warszawa rozpoczęła akcję promującą samopomoc sąsiedzką.
Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi poniżej :

Zawieszenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

Z powodu konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020 r. zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w szkołach i innych placówkach oświatowych.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Akcja „Paczka na Kresy”
– Wielkanoc 2020

Zapraszamy całą społeczność szkolną do wzięcia udziału w Akcji ”Paczka na Kresy” organizowaną i przeprowadzaną przez Fundację “Kresy w potrzebie – Polacy Polakom”.

Ma ona na celu niesienie pomocy rodakom mieszkającym poza wschodnimi granicami Polski. Wielu z nich to osoby starsze żyjące bardzo skromnie. Ważne, by poczuli nasze wsparcie, zwłaszcza że przed nami Święta Wielkanocne. To dobry czas działań i otwarcia się na drugiego człowieka.

“Oni nie potrzebują tylko naszej pomocy, ale przede wszystkim naszej pamięci. Właśnie ten swoisty łańcuch pokoleń, ta solidarność z Kresowiakami, którzy przecież są częścią naszego narodu, sprawia, że na ich twarzach pojawia się uśmiech, a w oczach łzy wzruszenia” – tak komentują akcję wolontariusze z Mazowsza.

Ten wyraz pamięci o Rodakach to współczesna lekcja patriotyzmu dla młodego pokolenia.

Więcej informacji u koordynatorów akcji w szkole: bibliotekarzy, wolontariuszy, członków samorządu szkoły.