EGZAMIN MATURALNY czerwiec 2020 r.

W związku ze zmianami organizacji egzaminu maturalnego w 2020 roku, zapraszamy do zapoznania się z Komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zaktualizowanym 20 maja 2020 r. w sprawie HARMONOGRAMU EGZAMINÓW MATURALNYCH oraz wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Głównego Inspektora Sanitarnego, które dotyczą organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r.

Oświadczenie przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego

BARDZO WAŻNE! DOTYCZY OŚWIADCZENIA PRZYSTĄPIENIA DO CZĘŚCI USTNEJ  EGZAMINU MATURALNEGO DLA ABSOLWENTÓW!

Absolwenci, którzy w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną są zobowiązani przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego. Zgodnie z § 11kb rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: Absolwent w terminie do dnia 25 maja 2020 r., przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu odpowiednio do dyrektora szkoły, którą ukończył i do informacji dołącza oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu, w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną.

  Oświadczenie przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego

Pytania dotyczące przystąpienia do ustnych egzaminów maturalnych proszę przesyłać na adres: wicedyrektor@dabrowski37lo.edu.pl

19 kwietnia 2020 r.
Podziękowanie za udział w akcji Żonkile

Podziękowanie dla naszego liceum za udział w akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile upamiętniającej 77. rocznicę powstania w getcie warszawskim:

Podziękowanie za udział w akcji Żonkile.

Sprawozdanie z akcji i naszym w niej udziale znajdują się na stronie Akcja społeczno-edukacyjna ŻONKILE 2020.

 

maj – październik 2020 r.
Wirtualne Targi Edukacyjne dla Maturzystów

Zapraszamy Maturzystów do uczestnictwa w Wirtualnych Targach Edukacyjnych organizowanych przez  Fundację Międzynarodowego Rozwoju Edukacji, pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wirtualne Targi Edukacyjne dla Maturzystów