Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 klas maturalnych

26 kwietnia odbyło się zakończenie roku szkolnego dla maturzystów naszego liceum. Prowadzące uroczystość uczennice z klasy 3A – Olga Pawełczyk i Julia Jagieła – powitały panią dyrektor Mariolę Borzyńską, panią dyrektor Jolantę Dziewulską, przedstawicieli Rady Rodziców: pana Jacka Bilskiego i panią Martę Tarasiuk-Wścieklicką, wychowawców klas czwartych, rodziców i absolwentów. To właśnie tegoroczni absolwenci stali się głównymi adresatami krótkich przemówień i serdecznych życzeń, do których dołączyły przedstawicielki Samorządu Szkolnego – Magdalena Staszak i Joanna Cieciera.

Następnie wręczono nagrody za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne.

Świadectwo z wyróżnieniem otrzymały osoby, które uzyskały średnią co najmniej 4,75 w całym cyklu nauczania:

  • Zofia Dąbrowska z klasy 4A uzyskała średnią 5,07
  • Nina Krawczyk z klasy 4B uzyskała średnią 4,88
  • Aleksandra Tabaczyńska z klasy 4E uzyskała średnią 4,88
  • Zuzanna Ozimkowska z klasy 4E uzyskała średnią 4,78

Nagrodę Specjalną – tytuł Dąbrowszczanki Roku – za bardzo dobre wyniki w nauce, najwyższą średnią ocen wśród tegorocznych maturzystów, zdobycie tytułu laureatki Nagrody Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2022/2023 oraz organizowanie Jubileuszowej X Gali Finałowej FFFF – zdobyła Zofia Dąbrowska z klasy 4A

  • Podziękowanie za pracę w Samorządzie Uczniowskim otrzymali:

Agata Hołdak z klasy 4E – za pełnienie funkcji przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023

Stefan Szumowski z klasy 4E – za pełnienie funkcji wiceprzewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023

Antoni Karpiński z klasy 4E – za pełnienie funkcji sekretarza Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023

Nagrody za osiągnięcia sportowe:

  • za zdobycie drugiego miejsca w piłce ręcznej chłopców w Śródmiejskiej Olimpiadzie Młodzieży 2023/2024 (Witold Pełka z klasy 4A, Franciszek Pisarski z klasy 4A, Norbert Wasiłowski z klasy 4A, Jakub Brutkowski z klasy 4C, Jan Czerwienko z klasy 4C, Piotr Bawor z klasy 4D, Piotr Nowakowski z klasy 4E, Stefan Szumowski z klasy 4E)
  • Jakub Brutkowski z klasy 4C – za reprezentowanie szkoły w Mistrzostwach Dzielnicy Warszawa Śródmieście, w Mistrzostwach Warszawy i Mistrzostwach Mazowsza oraz uzyskanie rewelacyjnych wyników w sztafetowych i indywidualnych biegach przełajowych
  • Tomasz Komar z klasy 4C – za reprezentowanie szkoły w Mistrzostwach Dzielnicy Warszawa Śródmieście i w sztafetowych biegach przełajowych.
  • za III miejsce w rozgrywkach w piłce siatkowej w Śródmieściu w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży (Jakub Brutkowski, Sebastian Dzienisik, Piotr Kaczyński, Fryderyk Otolski, Tymon Szymański, Stefan Szumowski)
  • Nagroda specjalna dla twórców filmu pt. Mecz, który został przygotowany i zaprezentowany (poza konkursem) na tegorocznej 11 Gali Finałowej Fresh Form Film Fesitval:

Reżyser i montażysta Paweł Ziarno z klasy 4C

Autor scenariusza Franciszek Oracz z klasy 4A

Autorka zdjęć Zuzanna Żurek z klasy 4B

Po rozdaniu nagród dla maturzystów zagrali Anna Końca i Wojciech Wiatera, a następnie, niestety już ostatni raz jako uczniowie XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego, pojawili się artyści z klas czwartych, którzy krótkim występem muzycznym pożegnali się ze szkołą.