Historia i tradycje

Historia szkoły

Dzieje naszej szkoły są nierozerwalnie związane z losami Warszawy i Polski po II wojnie światowej. To pierwszy nowo wybudowany gmach w zrujnowanej stolicy przeznaczony na cele edukacyjne. Autorami projektu szkoły byli inżynier architekt Józef Jaszuński i architekt Stanisław Łukaszewicz. Czytaj więcej.

Patron

Jarosław Dąbrowski, pseud. Żądło, urodził się 13 listopada 1836 roku w Żytomierzu na Wołyniu. Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej. W 1845 roku, w wieku 9 lat, wstąpił do Korpusu Kadetów w Brześciu Litewskim, w którym spędził 8 lat. Czytaj więcej.

Sztandar

Sztandar szkoły to symbol jej historii i tradycji. Jest on używany w najważniejszych uroczystościach szkolnych i rocznicowych zgodnie ze szkolnym ceremoniałem. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a jego przechowywanie i prezentowanie – postawy szacunku. Czytaj więcej.

Absolwenci

Od czasu kiedy powstało nasze liceum mury szkoły opuściło około. 10 000 absolwentów. Najstarsi maturzyści mają świadectwa dojrzałości z datą: czerwiec 1952 r. Wielu z nich, to ludzie wybitni, znani nie tylko w kraju, ale i na świecie: aktorzy, inżynierowie, lekarze, malarze, nauczyciele, sportowcy. Czytaj więcej.

Ciekawostki

Kim jest legendarny duch Wasyla? Kto i dlaczego zamontował kraty w oknach pomieszczeń na trzecim piętrze budynku? Dlaczego restauracja „Kuchcik” przyciągała uczniów naszego liceum? Przeczytaj ciekawostki na temat XXXVII Liceum Ogólnokształcącego. Czytaj więcej.