Procedury organizacji pracy
od 1 września 2020 r.

Szanowni Rodzice i Uczniowie,

Prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem dotyczącym procedury organizacji pracy od 1 września 2020 r.:

Procedury organizacji pracy XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego od 1 września 2020 r. oraz postępowania prewencyjnego uczniów, pracowników i rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego.

1 września 2020 r.
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Szczegółowe informacje dotyczące rozpoczęcia nowego roku szkolnego (1 września 2020 roku, wtorek):

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021.

Dla kandydatów
– liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania do przyjęcia do klas pierwszych

Poniżej publikujemy najniższą liczbę punktów uprawniającą do zakwalifikowania do poszczególnych oddziałów w XXXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego wygenerowaną przez system rekrutacji VULCAN w dn. 12 sierpnia 2020 na podstawie list kandydatów zakwalifikowanych.

 

(1AN) [O] pol-hist-wos (ang-niem) 159.15
(1AR) [O] pol-hist-wos (ang-ros) 153.15
(1AW) [O] pol-hist-wos (ang-wlo) 151.65
(1B) [O] ang (ang-wlo) 159.65
(1CNk) [O] mat-fiz-inf (ang-niem) 162
(1CNp) [O] mat-fiz-inf (ang-niem) 160.95
(1CR) [O] mat-fiz-inf (ang-ros) 159.65
(1CW) [O] mat-fiz-inf (ang-wlo) 160.05
(1DN) [O] mat-biol-chem (ang-niem) 161.5
(1DR) [O] mat-biol-chem (ang-ros) 158.3
(1DW) [O] mat-biol-chem (ang-wlo) 158.15
(1ENk) [O] mat-geogr (ang-niem) 163.55
(1ENp) [O] mat-geogr (ang-niem) 159.05
(1ER) [O] mat-geogr (ang-ros) 158.6
(1EW) [O] mat-geogr (ang-wlo) 164.95
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego zostaną podane do wiadomości publicznej w szkole w dniu 12.08.2020 r.
Z uwagi na sytuację epidemiczną zachęcamy do sprawdzenia statusu kandydata w systemie rekrutacji VULCAN.
Komisja rekrutacyjna wznawia działalność w dniu 13.08.2020 r. o godz. 9.00, zgodnie z kalendarzem rekrutacji.
Zapytania o wolne miejsca w klasach pierwszych prosimy przesyłać na adres rekrutacja@dabrowski37lo.edu.pl w terminie 13-18.08.2020 r.

MATURZYŚCI 2020!
Informacja dotycząca odbioru
świadectw dojrzałości i aneksów

Szanowni Absolwenci,
Zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości oraz aneksów w dniu 11 sierpnia 2020 roku.

Uwaga!!!
W celu zachowania standardów bezpieczeństwa świadectwa będą wydawane w sekretariacie szkoły i w małej sali gimnastycznej według następującego harmonogramu:

WEJŚCIE A (GŁÓWNE WEJŚCIE DO SZKOŁY – odbiór świadectw w sekretariacie)
godz. 12:00–13:00 – absolwenci klasy III c
godz. 13:00–14:00 – absolwenci klasy III f
godz. 14:00–15:00 – absolwenci klasy III b oraz absolwenci z poprzednich lat szkolnych

WEJŚCIE B (ŚRODKOWA KLATKA – odbiór świadectw w małej sali gimnastycznej)
godz. 12:00–13:00 – absolwenci klasy III d
godz. 13:00–14:00 – absolwenci klasy III e
godz. 14:00 – 15:00 – absolwenci klasy III a

W terminie późniejszym świadectwo będzie można odebrać w sekretariacie szkoły, w godz. 9:00-14:30.

Odbierający świadectwo zobowiązani są do:

  • zachowania bezpiecznej odległości,
  • dezynfekcji rąk,
  • założenia maseczki zakrywającej nos i usta,
  • podpisania potwierdzenia odbioru świadectwa własnym długopisem.

Świadectwa należy odebrać osobiście, proszę pamiętać o dowodzie osobistym.

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli absolwent nie będzie mógł odebrać świadectwa sam, powinien napisać stosowne oświadczenie dla osoby przez siebie upoważnionej:

UPOWAŻNIENIE
Ja niżej podpisana/y upoważniam ……… (wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej), dowód osobisty nr ………. (wpisać numer dowodu osobistego osoby upoważnionej), do odbioru moich wyników egzaminu maturalnego.
Imię i nazwisko: ………………. (wpisać czytelnie imię i nazwisko osoby upoważniającej)
Data, podpis: ……………….. (wpisać datę wystawienia i podpis osoby upoważniającej)

Dla kandydatów
– listy zakwalifikowanych
dostępne od 12.08.2020 r.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego zostaną podane do wiadomości publicznej w szkole w dniu 12.08.2020 r.
Z uwagi na sytuację epidemiczną zachęcamy do sprawdzenia statusu kandydata w systemie rekrutacji VULCAN.
Komisja rekrutacyjna wznawia działalność w dniu 13.08.2020 r. o godz. 9.00, zgodnie z kalendarzem rekrutacji.
Zapytania o wolne miejsca w klasach pierwszych prosimy przesyłać na adres rekrutacja@dabrowski37lo.edu.pl w terminie 13-18.08.2020 r.