28.04.2023 r.
Zakończenie roku szkolnego
klas IV

28 kwietnia 2023 r. abiturienci naszej szkoły otrzymali świadectwo ukończenia XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. J. Dąbrowskiego.
Do egzaminu maturalnego pozostało kilka dni.
Życzymy powodzenia na egzaminach, nadziei i dużo wiary we własne siły – „Bo zwyciężać mogą Ci, co wierzą, że mogą”.