Organizacja studniówki

Komitet organizacyjny studniówki informuje, że ustalony koszt studniówki wynosi:

  • 300 zł za ucznia,
  • 250 zł za osobę towarzyszącą.

Numer konta do wpłat studniówkowych: 83 1090 2590 0000 0001 3761 5604
Santander Bank Polska S.A.
66 Oddział Warszawa

Termin wpłat:

  • I rata w kwocie 200 zł (za ucznia naszej szkoły) – do 30.11.2018 r.
    W tytule przelewu należy wpisać “wpłata na studniówkę…. (imię i nazwisko ucznia oraz obowiązkowo klasa),
  • II rata, tj. pozostała kwota (100 zł za ucznia naszej szkoły i ewentualnie 250 zł za osobę towarzyszącą) – do 10.01.2019 r. W tytule przelewu należy wpisać “wpłata na studniówkę…. (imię i nazwisko ucznia oraz obowiązkowo klasa, ewentualnie imię i nazwisko osoby towarzyszącej).

Można wpłacać jednorazowo całą sumę z zachowaniem obowiązku dokładnego opisu przelewu zgodnie z ww. informacjami.

Komitet organizacyjny