Szkolny psycholog

Najważniejszy cel pracy każdego psychologa to służenie pomocą drugiemu człowiekowi. W szkole polega ono na wspieraniu prawidłowego rozwoju emocjonalnego i poznawczego młodzieży.

Staramy się jak najszybciej zauważać i rozwiązywać wszelkiego rodzaju problemy, ale na pewno ważne jest, aby w razie potrzeby uczniowie i rodzice zgłaszali się do psychologa szkolnego, ponieważ niektórych trudności nie sposób dostrzec od razu. Dobra współpraca między uczniami, nauczycielami i rodzicami ułatwia rozwiązanie problemów oraz daje szansę objęcia danego ucznia troską i wsparciem.

Funkcję psychologa w szkole pełni mgr Sylwia Glura.
Pracuje w szkole od 20 lat, ma wykształcenie psychoterapeutyczne. Spotyka się z uczniami przeżywającymi trudności emocjonalne związane m.in. z:
– niepowodzeniami szkolnymi,
– sytuacją kryzysową (np. utrata kogoś bliskiego, zawód miłosny, rozwód rodziców, problem z podjęciem ważnej decyzji),
– problemami rodzinnymi,
– problemami w relacjach z innymi ludźmi (np. poczucie osamotnienia, bycia niezrozumianym, zbyt duża nieśmiałość, niska samoocena, trudności w publicznym wypowiadaniu się, popadanie w konflikty),
– kryzysem tożsamości (kim jestem? co jest dla mnie ważne?).
Czasami wystarczy kilka porad i uczeń uzyskuje pomoc w szkole, a czasami, gdy problem jest poważniejszy, psycholog szkolny kieruje ucznia do odpowiednich miejsc i poleca specjalistów.
Psycholog dodatkowo zajmuje się określaniem predyspozycji zawodowych przy użyciu testów psychologicznych.

Konsultacje dla uczniów i rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

– poniedziałek – 9.30-13.00,
– wtorek – 10.30-15.30,
– środa – 9.30-13.00,
– czwartek – 8.30-13.30.

W godzinach pracy psycholog znajduje się w gabinecie (pokój 214) lub na terenie szkoły.
Uczniowie mogą się zgłaszać w tych godzinach w celu umówienia się na spotkanie.
Rodziców prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: (22) 551-75-40.