Szkolny psycholog

Najważniejszy cel pracy każdego psychologa to służenie pomocą drugiemu człowiekowi. W szkole polega ono na wspieraniu prawidłowego rozwoju emocjonalnego i poznawczego młodzieży.

Staramy się jak najszybciej zauważać i rozwiązywać wszelkiego rodzaju problemy, ale na pewno ważne jest, aby w razie potrzeby uczniowie i rodzice zgłaszali się do psychologa szkolnego, ponieważ niektórych trudności nie sposób dostrzec od razu. Dobra współpraca między uczniami, nauczycielami i rodzicami ułatwia rozwiązanie problemów oraz daje szansę objęcia danego ucznia troską i wsparciem.

Funkcję psychologa w szkole pełni mgr Sylwia Glura.
Pracuje w szkole od 13 lat, ma wykształcenie psychoterapeutyczne. Spotyka się z uczniami przeżywającymi trudności emocjonalne związane m.in. z:
– niepowodzeniami szkolnymi,
– sytuacją kryzysową (np. utrata kogoś bliskiego, zawód miłosny, rozwód rodziców, problem z podjęciem ważnej decyzji),
– problemami rodzinnymi,
– problemami w relacjach z innymi ludźmi (np. poczucie osamotnienia, bycia niezrozumianym, zbyt duża nieśmiałość, niska samoocena, trudności w publicznym wypowiadaniu się, popadanie w konflikty),
– kryzysem tożsamości (kim jestem? co jest dla mnie ważne?).
Czasami wystarczy kilka porad i uczeń uzyskuje pomoc w szkole, a czasami, gdy problem jest poważniejszy, psycholog szkolny kieruje ucznia do odpowiednich miejsc i poleca specjalistów.
Psycholog dodatkowo zajmuje się określaniem predyspozycji zawodowych przy użyciu testów psychologicznych.

Konsultacje dla uczniów i rodziców w roku szkolnym 2018/2019
Poniedziałek – 9.15 – 13.30
Wtorek – 8.45 – 11.45
Środa – 9.15 – 15.30
Czwartek – 11.00 – 17.00
Piątek – 9.15 – 11.45

W godzinach pracy psycholog znajduje się w gabinecie (pokój 214) lub na terenie szkoły.
Uczniowie mogą się zgłaszać w tych godzinach w celu umówienia się na spotkanie.
Rodziców prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 22 551 75 40.