Publikacje o szkole

Roczniki szkolne

W każdym roku szkolnym na początku czerwca publikowany jest „Rocznik Szkolny” – swoista kronika szkoły, redagowana wspólnie przez nauczycieli i uczniów, w którym zainteresowani mogą znaleźć informacje o wszystkich ważnych wydarzeniach w liceum Dąbrowskiego.

W 2011 r. z okazji 60-lecia szkoły zespół nauczycieli XXXVII LO opracował ponad 150-stronicową publikację pt.: „Księga jubileuszowa z okazji 60-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie”, w której można znaleźć W książce można zleźć m.in. krótką historię szkoły, życiorys patrona, wspomnienia absolwentów, opis działalności szkoły i uczniów obecnie, humor z zeszytów szkolnych, listę pracowników szkoły i absolwentów oraz wiele zdjęć.

W 2000 r. z okazji 50-lecia szkoły zespół nauczycieli XXXVII LO opracował 168-stronicową publikację pt.: „Pół wieku Dąbrowskiego”. W książce można zleźć m.in. krótką historię szkoły, wspomnienia absolwentów, fragmenty podań o przyjęcie do szkoły, anegdoty i ciekawostki, listę pracowników szkoły i absolwentów oraz wiele zdjęć, w tym również archiwalnych.

Artykuł o szkolnej bibliotece
– „Biblioteka jak z marzeń”, Życie Warszawy, grudzień 1999 r.

Artykuł o nowopowstałej szkole
– „Szkoła TPD przy ul. Kopernika”, Stolica, Warszawski Tygodnika Ilustrowany, 1 październik 1950 r.