Biblioteka

„Kochajmy książki, które są duszą szkół. Martwe to bowiem szkoły, których nie ożywiają książki”.
Jan  Amos Komeński

Zadaniem biblioteki szkolnej jest usprawnianie procesów efektywnego uczenia się, umożliwianie rozwoju zainteresowań ucznia. Biblioteka szkolna jest pracownią uczniów i nauczycieli, miejscem cichej pracy, czytania, zbierania materiałów z różnych źródeł zarówno tradycyjnych jak i internetowych. W bibliotece nie oceniamy i nie stawiamy stopni nawet za nieprzeczytanie lektury, więc uczniowie nie czują tu presji, tak ciągle obecnej w środowisku szkolnym.

Biblioteka, która jest Multimedialnym Centrum Informacji- dysponuje wypożyczalnią i czytelnią, w której obok księgozbioru podręcznego znajdują się 4 stanowiska komputerowe dla uczniów i nauczycieli, dodatkowo wydzielona jest przestrzeń dla czasopism.

Biblioteka dysponuje księgozbiorem blisko 18 tysięcy woluminów, a także zbiorami multimedialnymi dla celów dydaktycznych w liczbie około 1000 jednostek inwentarzowych. Mamy bogaty i różnorodny księgozbiór. Można w nim znaleźć lektury, literaturę piękną, pozycje popularnonaukowe z różnych dziedzin. Nasze zbiory są wciąż uzupełniane bieżącymi zakupami. Książki można wybierać samodzielnie (wolny dostęp) lub poprosić o pomoc nauczyciela bibliotekarza.

Poniżej znajduje się link do katalogu bibliotecznego, który jest dostępny dla uczniów o każdej porze i z każdego komputera posiadającego dostęp do Internetu oraz z urządzeń mobilnych. Katalog online umożliwia przeszukiwanie książek i innych zbiorów szkolnej biblioteki:
https://m005975.molnet.mol.pl (odnośnik otwiera się w nowym oknie).

Biblioteka szkolna prenumeruje 8 tytułów czasopism. Dodatkowo dysponujemy czasopismami przekazywanymi szkole przez różne instytucje. W czytelni dostępne są następujące tytuły Rzeczpospolita, Polityka, Cogito, National Geographic, Biblioteka w szkole, Geografia w szkole, English Matters , Italia Mi piace!, Biuletyn IPN: Pamięć.pl, Wiadomości Historyczne. Czasopisma mogą być wypożyczane do domu.

Zbiory biblioteki szkolnej są w pełni skomputeryzowane W roku szkolnym 2019/2020 biblioteka rozpoczęła pracę w oparciu o program komputerowy dla bibliotek szkolnych MOL NET+. Katalogi komputerowe są dostępne w sieci szkolnej.

Szkolną bibliotekę można w ostatnich latach nazwać „salonem literacki” Dąbrowskiego. To właśnie tu odbywają się coroczne spotkania z poetami i publicystami w ramach Warszawskiej Jesieni Poezji i Międzynarodowych Dni Poezji. W ciągu roku szkolnego zgodnie z kalendarium dotyczących ważnych rocznic, dat czy wydarzeń, organizowane są wystawy tematyczne W ramach rozwijania i promowania twórczości naszych uczniów zachęcamy do udziału w konkursach szkolnych jak i zewnętrznych, prowadzimy akcje wspierające czytelnictwo, zwracamy uwagę na nowości biblioteczne, przydatne zasoby Internetu w formie elektronicznej (np., biblioteki cyfrowe, czasopisma on-line, wydarzenia w sieci.)

Biblioteka jest również stałym miejscem spotkań redakcji (koła dziennikarskiego) szkolnej gazetki „Propozycje”.

Pracę biblioteki regulują zapisy w Statucie Szkoły oraz Regulamin zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.