Ogłoszenia

26 czerwca 2020 r.
Życzenia dla Rodziców i Uczniów
od Dyrekcji i Nauczycieli

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

minął kolejny rok szkolny, tak bardzo inny w porównaniu z dotychczasowymi. Wspólnie zdobywaliśmy doświadczenie zdalnego nauczania i poszukiwaliśmy rozwiązań, które skutecznie  pozwalały na przekazywanie wiedzy. Wymagało to bardzo dużego zaangażowania zarówno Nauczycieli, Uczniów, jak i Rodziców. Bardzo dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość.

Rok szkolny 2019/2020 to także czas, w którym nasza szkoła może poszczycić się sukcesami. Gratulujemy ocen na świadectwach i nagród.
Życzymy bezpiecznego wypoczynku, a przede wszystkim  powrotu do szkoły we wrześniu. Czekamy na Was.

Dyrekcja i Nauczyciele XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego

Dla kandydatów
– prezentacja klas pierwszych – filmy

Drodzy Kandydaci do klas I!

Uczniowie naszej szkoły opowiadają o nauce w poszczególnych klasach pierwszych.

Zapraszamy do obejrzenia.

    

   

Zapraszamy również do bliższego zapoznanie się z naszym liceum on-line – Dla kandydatów – prezentacja szkoły.

Przypominamy, że Samorząd Uczniowski i uczniowie chętnie odpowiedzą w przeciągu 48 godzin na Wasze pytania. Pytania prosimy kierować na adres: samorzad.uczniowski37lo@gmail.com.

Więcej informacji na temat samej rekrutacji i oferty edukacyjnej znajduje się na stronie – Rekrutacja.

Dla kandydatów
– prezentacja szkoły

Drodzy Kandydaci do klas I!

Proponujemy Wam bliższe zapoznanie się z naszym liceum on-line. Możecie tutaj dowiedzieć się więcej o:

oraz obejrzeć zdjęcia szkoły i sal lekcyjnych – Szkoła dziś – galeria.

Zachęcamy do lektury roczników szkoły, w których zainteresowani mogą znaleźć informacje o ważnych wydarzeniach w liceum Dąbrowskiego w danym roku szkolnym – Roczniki szkolne  oraz do obejrzenia filmów przygotowanych przez uczniów klas pierwszych – Dla kandydatów – prezentacja klas pierwszych – filmy.

Samorząd Uczniowski i uczniowie chętnie odpowiedzą w przeciągu 48 godzin na Wasze pytania. Pytania prosimy kierować na adres: samorzad.uczniowski37lo@gmail.com.

Więcej informacji na temat samej rekrutacji i oferty edukacyjnej znajduje się na stronie – Rekrutacja.

Zapraszamy.

Rekrutacja – przesyłanie dokumentów pocztą elektroniczną

Zgodnie z zapisami w kryteriach i zasady rekrutacji dla klas I w roku szkolnym 2020/2021 (§ 8) dokumenty można również przesłać pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@dabrowski37lo.edu.pl.

Zapis dotyczy następujących dokumentów:

  • wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r.),
  • oryginał lub kopia (poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r.),
  • oryginał lub kopia (poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje (od 31 lipca do 4 sierpnia2020 r.).

EGZAMIN MATURALNY czerwiec 2020 r.

W związku ze zmianami organizacji egzaminu maturalnego w 2020 roku, zapraszamy do zapoznania się z Komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zaktualizowanym 20 maja 2020 r. w sprawie HARMONOGRAMU EGZAMINÓW MATURALNYCH oraz wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Głównego Inspektora Sanitarnego, które dotyczą organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r.

Oświadczenie przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego

BARDZO WAŻNE! DOTYCZY OŚWIADCZENIA PRZYSTĄPIENIA DO CZĘŚCI USTNEJ  EGZAMINU MATURALNEGO DLA ABSOLWENTÓW!

Absolwenci, którzy w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną są zobowiązani przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego. Zgodnie z § 11kb rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: Absolwent w terminie do dnia 25 maja 2020 r., przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu odpowiednio do dyrektora szkoły, którą ukończył i do informacji dołącza oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu, w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną.

  Oświadczenie przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego

Pytania dotyczące przystąpienia do ustnych egzaminów maturalnych proszę przesyłać na adres: wicedyrektor@dabrowski37lo.edu.pl

19 kwietnia 2020 r.
Podziękowanie za udział w akcji Żonkile

Podziękowanie dla naszego liceum za udział w akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile upamiętniającej 77. rocznicę powstania w getcie warszawskim:

Podziękowanie za udział w akcji Żonkile.

Sprawozdanie z akcji i naszym w niej udziale znajdują się na stronie Akcja społeczno-edukacyjna ŻONKILE 2020.

 

maj – październik 2020 r.
Wirtualne Targi Edukacyjne dla Maturzystów

Zapraszamy Maturzystów do uczestnictwa w Wirtualnych Targach Edukacyjnych organizowanych przez  Fundację Międzynarodowego Rozwoju Edukacji, pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wirtualne Targi Edukacyjne dla Maturzystów

 

 

Ranking Liceów Ogólnokształcących 2020 Perspektywy

XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie należy do grona Złotych Szkół, czyli takich, które znalazły się w pierwszej „200” ogólnopolskiego rankingu liceów.

Według Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2020 Perspektywy szkoła została sklasyfikowana na:

  • 22 pozycji w Warszawie,
  • 25 pozycji w województwie mazowieckim,
  • 76 pozycji w kraju,
  • 68 pozycji w ogólnopolskim rankingu maturalnym.

Ponadto Fundacja Edukacyjna “Perspektywy” potwierdza, że XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie jest wśród 200 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł “Złotej Szkoły 2020”.

 

24 kwietnia 2020 r.
Życzenia dla Absolwentów
od Dyrekcji i Nauczycieli

Życzenia dla Absolwentów od Dyrekcji i Nauczycieli:

24 kwietnia 2020 r.
Życzenia dla Absolwentów
od Samorządu Uczniowskiego

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!

Jest nam niezmiernie miło, że możemy pogratulować Wam ukończenia nauki w naszej szkole. Lata, które w niej spędziliście, były etapem ciężkiej pracy przygotowującej Was do wkroczenia w dorosłe życie, a teraz dzielą Was od niego jedynie egzaminy maturalne. Zdajemy sobie sprawę z tego, że mogło nie być Wam łatwo dotrzeć do tego momentu, ale dokonaliście tego dzięki Waszemu uporowi i ambicji. Niestety z powodu pandemii nie wiadomo, kiedy będziecie mogli przystąpić do matur, ale bez względu na to, kiedy się one odbędą, będziemy Was wspierać. Z tego też powodu – w ten odmienny sposób – życzymy Wam jak najlepszych wyników na egzaminach i powodzenia na dalszych etapach zdobywania wiedzy, a później przy wykorzystywaniu jej w swojej pracy. Chcielibyśmy też Wam podziękować, że przez trzy ostatnie lata tworzyliście wraz z innymi naszą szkolną społeczność. Mamy nadzieję, że pozostaną Wam z tego okresu piękne wspomnienia i liczne przyjaźnie.

Dziękujemy i życzymy powodzenia wszędzie, gdzie tylko będziecie go potrzebować!

Samorząd Uczniowski

 

Kalendarz wydarzeń szkolnych – zmiany w związku z pandemią koronawirusa

Z powodu pandemii koronawirusa uroczystości, imprezy szkolne i zebrania rodziców zostają odwołane.
W związku z przesunięciem w czasie egzaminów maturalnych 4, 5, 6 maja nie są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

Wielkanocne życzenia

WIELKANOCNE ŻYCZENIA OD DYREKCJI, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY

 

Próbne egzaminy maturalne

2 kwietnia 2020 r. (czwartek) rozpoczęły się zdalne próbne egzaminy maturalne.
Uczniowie XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego uczestniczą w tych egzaminach.

Odwołanie spotkania z kandydatami do klas pierwszych

Planowane na 16 kwietnia 2020 r. spotkanie z kandydatami do klas pierwszych XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego i tzw. “Dzień otwarty” zostają ODWOŁANE.

List Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dn. 30.03.2020 r.

Poniżej znajduje się list Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców z dnia 30.03.20202 r.:

List Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców

 

 

Kolejny Komunikat Mazowieckiej Policji do rodziców i opiekunów oraz uczniów

Poniżej znajduje się kolejny komunikat Mazowieckiej Policji do rodziców i opiekunów oraz uczniów:

Kolejny komunikat Mazowieckiej Policji do rodziców i opiekunów oraz uczniów

 

 

Komunikat Mazowieckiej Policji do rodziców i opiekunów oraz uczniów

Poniżej znajduje się komunikat Mazowieckiej Policji do rodziców i opiekunów oraz uczniów:

Komunikat Mazowieckiej Policji do rodziców i opiekunów oraz uczniów

 

 

Serwis gov.pl/zdalnelekcje – informacja dla rodziców i uczniów

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało materiały i narzędzia do wykorzystania przez nauczycieli i uczniów – serwis www.gov.pl/zdalnelekcje. Można na nim znaleźć m.in. tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu.