Ogłoszenia

16.01.2020 r. Zebranie rodziców uczniów klas I-III

16 stycznia 2020 r. (czwartek)  o godz. 17 odbędzie się zebranie rodziców uczniów klas I-III (wyniki klasyfikacji śródrocznej).

02-16.01.2020 r.
Próbne egzaminy maturalne

Próbne egzaminy maturalne dla uczniów klas III zostaną przeprowadzone w terminie od 2 stycznia do 16 stycznia 2020 r.

 

 

2 i 3 stycznia 2020 r.
Zajęcia zgodnie z planem lekcji

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego w dniu 2 stycznia i 3 stycznia 2020 r. zajęcia dydaktyczne odbywają się według planu.

Świąteczne życzenia

Świąteczne życzenia od Nauczycieli, Pracowników Szkoły i Uczniów.

19.12.2019 r.
Dzień otwarty dla rodziców

19 grudnia 2019 r. (czwartek) do godziny 17:00 do godziny 18: 30 w szkole odbędzie się dzień otwarty dla rodziców uczniów klas I-III.

Zapraszamy.

 

Stołówka – abonament obiadowy (styczeń)

Abonament obiadowy za miesiąc styczeń 2019 (od 07.01. do 31.01.2019 r.)
Zupa, drugie danie, kompot – 19 dni x 12,00 = 228,00 zł.

Termin płatności: od 27.12. do 31.12.2020 r.

Procedura zakupu abonamentów obiadowych w roku szkolnym 2019/2020

Stołówka – abonament obiadowy (grudzień)

Abonament obiadowy za miesiąc grudzień 2019 (od 02.12 do 20.12.2019 r.)
Zupa, drugie danie, kompot – 15 dni x 12,00 = 180,00 zł.

Termin płatności: od 25.11. do 30.11.2019 r.
Osoby, które zapłaciły za obiad 14.10.2019 r. (dzień wolny) proszone są o pomniejszenie wpłaty za posiłki za miesiąc listopad o 12 zł.

Jadłospis listopad-grudzień 2019 r.

Procedura zakupu abonamentów obiadowych w roku szkolnym 2019/2020

Warsztaty językowe w Devon
w marcu 2020 r.

WARSZTATY JĘZYKOWE W DEVON 01.03.2020 r. – 08.03.2020 r.

  • Koszt: ok. 2694 zł warsztaty + transport (kalkulacja dla 46 uczestników)
  • Ostateczny koszt uzależniony jest od ceny biletów lotniczych
  • Płatność: I rata (1500 zł) – do 10.12.2019 r., II rata – reszta płatności – do 15.01.2020 r.
  • Wszystkich zainteresowanych warsztatami językowymi w Barnstaple (Devon) prosimy o wpisywanie się na listy  do nauczycieli języka angielskiego (podając nr telefonu i adres e-mail jednego z rodziców) do dnia 29 listopada 2019 r.
  • W przypadku organizacji wyjazdu zebranie informacyjne dla rodziców – 16.01.2020 r.

Szczegóły dotyczące warsztatów są dostępne w poniższych plikach oraz u nauczycieli języka angielskiego.

Devon – informacja dla rodziców

Devon – przykładowy program kursu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dystrybucja i dostawa energii cieplnej

Poniżej znajduje się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy dystrybucji i dostawy energii cieplnej dla XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego mieszczącego się przy ul. Świętokrzyskiej 1 w Warszawie:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja dla wykonawców – dystrybucja i dostawa energii cieplnej

Poniżej znajduje się dokument dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na “Dystrybucję i dostawę energii cieplnej dla XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego mieszczącego się przy ul. Świętokrzyskiej 1 w Warszawie”:

Informacja dla wykonawców

08.11.2019 r.
Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania

Na Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania każda klasa przygotowuje pięć dań: trzy wegetariańskie i dwa wegańskie,

07.11.2019 r.
Dzień otwarty dla rodziców

7 listopada 2019 r. (czwartek) o godzinie 17.30 w szkole odbędzie się dzień otwarty dla rodziców uczniów klas I-III.

Odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszenia nr 614139-N-2019

Odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszenia nr 614139-N-2019 z dn. 2019-10-24 o zamówieniu – dystrybucja i dostawa energii cieplnej dla XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego mieszczącego się przy ul. Świętokrzyskiej 1 w Warszawie:

Odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszenia nr 614139-N-2019 (skan dokumentu)

24.10.2019 r. – Ogłoszenie o zamówieniu
– dystrybucja i dostawa energii cieplnej

Dokumenty dotyczące ogłoszenia o zamówieniu – dystrybucja i dostawa energii cieplnej (ogłoszenie nr 614139-N-2019 z dn. 2019-10-24) dla XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego mieszczącego się przy ul. Świętokrzyskiej 1 w Warszawie:

1. SIWZ (skan dokumentu)

2. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (skan dokumentu)

3. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

4. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia/Spełnienia warunków udziału w postępowaniu (wersja edytowalna)

5. Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy (skan dokumentu)

6. Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wersja edytowalna)

7. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 24-10-2019 r. (skan dokumentu).

 

Stołówka – abonament obiadowy (listopad)

Abonament obiadowy za miesiąc listopad 2019 (od 04.11. do 29.11.2019 r. – bez 11.11.2019 r.)
Zupa, drugie danie, kompot – 19 dni x 12,00 = 228,00 zł.

Termin płatności: od 25.10. do 31.10.2019 r.
Osoby, które zapłaciły za obiad 14.10.2019 r. (dzień wolny) proszone są o pomniejszenie wpłaty za posiłki za miesiąc listopad o 12 zł.

Jadłospis październik-listopad 2019 r.

Procedura zakupu abonamentów obiadowych w roku szkolnym 2019/2020

18 października 2019 r.
Wybory Samorządu Szkolnego

16 października 2019 r. (środa) obędzie się debata kandydatów na Przewodniczącego Samorządu Szkolnego.

18 października 2019 r. (piątek) obędą się wybory Samorządu Szkolnego.

17 października 2019 r.
Zdjęcia klasowe

17 października 2019 r. (czwartek) w szkole będą robione zdjęcia klasowe.

14 października 2019 r.
Ślubowanie uczniów klas I

14 października 2019 r. (poniedziałek) odbędzie się uroczyste ślubowanie uczniów klas I połączone z obchodami Dnia Edukacji Narodowej.

Śp. Pani Barbara Puławska

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Barbary Puławskiej długoletniej Nauczycielki języka łacińskiego w naszej szkole.

Stołówka – abonament obiadowy (październik)

Abonament obiadowy za miesiąc październik 2019 (od 1 do 31.10.2019 r.)

Zupa, drugie danie, kompot – 23 dni x 12,00 = 276,00 zł.

Termin płatności: od 25.09. do 04.10.2019 r.

Procedura zakupu abonamentów obiadowych w roku szkolnym 2019/2020