Zawieszenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

Z powodu konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020 r. zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w szkołach i innych placówkach oświatowych.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.