List Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dn. 30.03.2020 r.

Poniżej znajduje się list Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców z dnia 30.03.20202 r.:

List Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców