Komunikat Mazowieckiej Policji do rodziców i opiekunów oraz uczniów

Poniżej znajduje się komunikat Mazowieckiej Policji do rodziców i opiekunów oraz uczniów:

Komunikat Mazowieckiej Policji do rodziców i opiekunów oraz uczniów