Rekrutacja

  • 19 kwietnia 2018 r. (czwartek), godz. 17.30.
    W szkole odbędzie się spotkanie informacyjne dla kandydatów do klas pierwszych.
    Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
  • 22 kwietnia 2018 r. (niedziela), godz. 10.00 – 12.00
    Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych — możliwość rozmowy z nauczycielami i uczniami.

    Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

   Oferta edukacyjna dla klas I oraz kryteria i zasady rekrutacji dla klas I w roku szkolnym 2018/2019
   Wniosek o przyjęcie do wybranej klasy XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego w Warszawie w rekrutacji uzupełniającej

W roku szkolnym 2018/2019 planujemy utworzenie siedmiu klas pierwszych o następujących rozszerzonych zajęciach edukacyjnych:

Klasa A

Rozszerzone zajęcia edukacyjnejęzyk polski – od klasy I, historia – od klasy II, wos – od klasy II
Zajęcia uzupełniająceprzyroda – od klasy II
Języki obcejęzyk angielski (3 godz.) i jeden język obcy do wyboru spośród: niemiecki, włoski, rosyjski (2 godz.)

Klasa B

Rozszerzone zajęcia edukacyjnejęzyk włoski – od klasy I, język angielski – od klasy I, język polski – od klasy II, geografia – od klasy II
Zajęcia uzupełniającehistoria i społeczeństwo – od klasy II

Klasa C

Rozszerzone zajęcia edukacyjnematematyka – od klasy I, fizyka – od klasy II, informatyka – od klasy II
Zajęcia uzupełniającehistoria i społeczeństwo – od klasy II
Języki obcejęzyk angielski (3 godz.) i jeden język obcy do wyboru spośród: niemiecki, włoski, rosyjski (2 godz.)

Klasa D

Rozszerzone zajęcia edukacyjnematematyka – od klasy I, biologia – od klasy II, chemia – od klasy II
Zajęcia uzupełniającehistoria i społeczeństwo – od klasy II
Języki obcejęzyk angielski (3 godz.) i jeden język obcy do wyboru spośród: niemiecki, włoski, rosyjski (2 godz.)

Klasa E

Rozszerzone zajęcia edukacyjnematematyka – od klasy I, geografia – od klasy II
Zajęcia uzupełniającehistoria i społeczeństwo – od klasy II
Zajęcia dodatkoweekonomia w praktyce – klasa II, geografia z elementami statystyki i matematyki – klasa II
Języki obcejęzyk angielski (3 godz.) i jeden język obcy do wyboru spośród: niemiecki, włoski, rosyjski (2 godz.)

Klasa F

Rozszerzone zajęcia edukacyjnematematyka – od klasy I, historia – od klasy II, język angielski – od klasy I
Zajęcia uzupełniająceprzyroda – od klasy II
Języki obcejeden język obcy do wyboru spośród: niemiecki, włoski, rosyjski (2 godz.)

Klasa G

Rozszerzone zajęcia edukacyjnebiologia – od klasy II, chemia – od klasy II
Zajęcia uzupełniającehistoria i społeczeństwo – od klasy II
Zajęcia dodatkowefizyka w medycynie – od klasy II
Języki obcejęzyk angielski (3 godz.) i jeden język obcy do wyboru spośród: niemiecki, włoski, rosyjski (2 godz.)

Uwaga: Języki obce w klasach: IA, IC, ID, IE, IF (drugi język obcy), IG będą nauczane w grupach międzyoddziałowych; kandydat wypełniając w systemie elektronicznym kwestionariusz – podanie o przyjęcie do w/w klasy dokona wyboru drugiego języka obcego, którego chciałby uczyć się w szkole.