Rekrutacja 2020/2021

Zgodnie z zapisami w powyższym dokumencie oraz ogłoszeniem Rekrutacja – przesyłanie dokumentów pocztą elektroniczną określone wnioski i dokumenty konieczne do postępowania rekrutacyjnego można również przesłać pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@dabrowski37lo.edu.pl.

Zapraszamy do bliższego zapoznanie się z naszym liceum on-line – Dla kandydatów – prezentacja szkoły oraz filmami przygotowanymi przez uczniów klas pierwszych – Dla kandydatów – prezentacja klas pierwszych – filmy.

W roku szkolnym 2020/2021 planujemy utworzenie pięciu oddziałów klas pierwszych o następujących rozszerzonych zajęciach edukacyjnych:

Klasa A

Rozszerzone zajęcia edukacyjnejęzyk polski, historia, wiedza o społeczeństwie
Języki obcejęzyk angielski i jeden język obcy do wyboru: niemiecki, włoski, rosyjski

Klasa B

Rozszerzone zajęcia edukacyjnejęzyk angielski, język włoski – rozszerzone zajęcia edukacyjne w ramach przedmiotu uzupełniającego, język polski

Klasa C

Rozszerzone zajęcia edukacyjnematematyka, fizyka, informatyka
Języki obcejęzyk angielski i jeden język obcy do wyboru: niemiecki, włoski, rosyjski

Klasa D

Rozszerzone zajęcia edukacyjnematematyka, biologia, chemia
Języki obcejęzyk angielski i jeden język obcy do wyboru: niemiecki, włoski, rosyjski

Klasa E

Rozszerzone zajęcia edukacyjnematematyka, geografia,
ekonomia w praktyce w klasie II i III, geografia z elementami statystyki i matematyki w klasie IV
Języki obcejęzyk angielski i jeden język obcy do wyboru: niemiecki, włoski, rosyjski

Uwaga: Języki obce w klasach: IA  i ID oraz IC i IE będą nauczane w grupach międzyoddziałowych.

Kandydat, wypełniając w systemie elektronicznym kwestionariusz-podanie o przyjęcie do ww. klasy, jednocześnie dokonuje wyboru drugiego języka obcego, którego chciałby uczyć się w szkole.