Wycieczka klas pierwszych do ambasady Niemiec (listopad 2023 r.)

Dnia 7 listopada 2023 r. klasy pierwsze uczące się języka niemieckiego udały się pod opieką germanistów na wycieczkę do ambasady Niemiec. Mieści się ona przy ulicy Jazdów 12/2 w Warszawie. W sali konferencyjnej czekała na nas pracownica ambasady, która na co dzień pracuje w dziale kultury. Na początku rozmowa dotyczyła naszej wiedzy na temat Niemiec. Później przedstawiono nam prezentację i opowiadano ciekawostki o naszych zachodnich sąsiadach. Poruszyliśmy również temat stosunków polsko-niemieckich oraz rozmawialiśmy o wymianie handlowej pomiędzy tymi krajami. Niestety, tego dnia ambasada była niedostępna dla zwiedzających, dlatego obejrzeliśmy film, na którym dzieci pracowników ambasady wirtualnie oprowadzały nas po obiekcie. Drugi obejrzany przez nas film przedstawiał proces powstawania figury misia – ,,Buddy Bear”. Figura ta stanęła przed wejściem do budynku w trzydziestą rocznicę polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Mieliśmy również możliwość zwiedzenia biblioteki. Na pożegnanie otrzymaliśmy drobne upominki. Po opuszczeniu budynku zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie. Wycieczka była naprawdę bardzo ciekawa.

Opracowanie: Izabela Wiśniewska, kl. 1f