Warsztaty geograficzne

W dniach od 9 do 13 października 2023 roku klasa 3e uczestniczyła w warsztatach geograficznych w Górach Świętokrzyskich. Zakwaterowano nas w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. Budynek zlokalizowany jest w starym kamieniołomie dewońskich dolomitów, na zboczu góry Rzepka.

Wzięliśmy udział w blokach warsztatowo-laboratoryjnych „Minerały” oraz „Skały”, podczas których przyglądaliśmy się wybranym okazom, ich cechom oraz właściwościom. Przy ścianie kamieniołomu Rzepka pracowaliśmy z mapą geologiczną i odczytywaliśmy budowę geologiczną skał.

Odbyła się również wycieczka od Góry Zamkowej do Góry Zelejowej, a w kamieniołomie Zachodnim krótkie zajęcia. Rozpoznawaliśmy tam skamieniałości, dyskutowaliśmy o deformacjach skał i klimacie w okresie dewońskim na terenie Gór Świętokrzyskich. Podczas wędrówki na Górę Zelejową odnaleźliśmy różne typy litologiczne skał i rozważaliśmy zmiany geologiczne, które zachodziły na tym terenie przez miliardy lat. Odwiedziliśmy również Kamieniołom Zygmuntówka. Wieczorem w ECEG był czas na przekroje geologiczne oraz zadania maturalne z geografii.

Klasa uczestniczyła także w warsztatach „Świat w mikroskali”, podczas których za pomocą mikroskopów optycznych można było zajrzeć do wnętrza skał i minerałów. Wzięliśmy również udział w bloku edukacyjnym „EARTH – zajęcia na komputerach”, podczas których przyjrzeliśmy się czynnikom kształtującym zjawiska pogodowe Ziemi. Zmieniając różne parametry, takie jak siła wiatru i temperatura, dowiedzieliśmy się, jakie skutki może to przynieść naszej planecie.

Zwiedziliśmy też ponad 700-letni Zamek Królewski w Chęcinach. W murach ruin średniowiecznej fortecy rozglądaliśmy się za śladami ciekawych zdarzeń sprzed wieków, a w Kamieniołomie Starochęciny szukaliśmy skamieniałości, kopiąc kilofami. Nastęępnie odwiedziliśmy Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi. Jest to nowoczesny obiekt multimedialny, popularyzujący dawny ośrodek produkcji żelaza, odkryty podczas badań archeologicznych. Wybraliśmy się także do Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Wyruszyliśmy ze Świętej Katarzyny, by zdobyć najwyższy szczyt Łysogór – Łysicę. Zobaczyliśmy gołoborza, czyli rumowiska skalne, które stanowią wyjątkową atrakcję geologiczną.

Następnego dnia znaleźliśmy się w Rezerwacie Zachełmie, gdzie można obserwować skały stanowiące niegdyś osady lądowe, po których pierwsze kroki stawiali nasi przodkowie – tetrapody. Stąd wyruszyliśmy do Kielc, by zatrzymać się w Jaskini na Kadzielni. System jaskiniowy: Jaskinia Odkrywców – Prochownia – Szczelina jest największym obiektem podziemnym na kieleckiej Kadzielni. Pierwotnie były to trzy osobne jaskinie, połączone w czasie prac eksploracyjnych w jeden ciąg jaskiniowy. Zobaczyliśmy też Rezerwat Skalny im. Jana Czarnockiego (Ślichowice) – to dwa nieczynne kamieniołomy wapieni dewońskich rozdzielone skalną listwą. Miejsce znane jest ze spektakularnych fałdów tektonicznych stanowiących pamiątkę ruchów tektonicznych zwanych waryscyjskimi.

Na koniec udaliśmy się do nowoczesnej placówki należącej do Geoparku Kielce. Wizyta w Centrum Geoedukacji okazała się świetnym wstępem do lepszego zrozumienia geologii, historii i fenomenu Gór Świętokrzyskich.

 

Opracowanie: Lena Zdaniewicz, klasa 3e