Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019

Przewodnicząca: p. Anna Dwornikiewicz (przedstawicielka klasy 2E)
Wiceprzewodniczący: p. Wojciech Grabczan (przedstawiciel klasy 1E)
Skarbnik : p. Andrzej Filipek (przedstawicielka klasy 2B)
Sekretarz: p. Urszula Plewka (przedstawicielka klasy 2A)

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019

Przewodnicząca: p. Iwona Dzieniszewska (przedstawicielka klasy 3E)
Wiceprzewodnicząca: Teresa Krawczyk (przedstawiciel klasy 1C)
Członek: Krzysztof Góralski (przedstawiciel klasy 1A)

Dokumenty Rady Rodziców

Kontakt z Radą Rodziców: radarodzicow_37lo@onet.pl

Wpłaty kwoty zadeklarowanej składki można dokonywać na konto:
Rada Rodziców przy XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego
Warszawa, ul. Świętokrzyska 1
Santander Bank Polska S.A.  66 O/W-wa
67 1090 1883 0000 0001 1460 8937
.
Prosimy wpisać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz tytuł wpłaty.