Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018

Przewodnicząca: p. Anna Dwornikiewicz (przedstawicielka klasy IE)
Zastępca: p. Robert Duchnowski (przedstawiciel klasy IIID)
Zastępca: p. Urszula Plewka (przedstawicielka klasy IA)
Sekretarz: p. Iwona Dzieniszewska (przedstawicielka klasy IIE)

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018

p. Małgorzata Kordziak (przedstawicielka klasy IIC)
p. Piotr Szepietowski (przedstawiciel klasy IIF)

Kontakt z Radą Rodziców: radarodzicow_37lo@onet.pl

Wpłaty kwoty zadeklarowanej składki można dokonywać na konto:
Rada Rodziców przy XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego
Warszawa, ul. Świętokrzyska 1
Bank Zachodni WBK S.A. 21 O/W-wa
67 1090 1883 0000 0001 1460 8937
.
Prosimy wpisać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz tytuł wpłaty.