Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024

Przewodniczący: Jacek Bilski, kl. 4d
Zastępca przewodniczącego: Katarzyna Parafińczuka, kl. 3b
Skarbnik: Marta Tarasiuk-Wścieklicka, kl. 4e
Sekretarz: Agnieszka Ulanowska, kl. 3c

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024

Przewodnicząca: Joanna Tyszewska-Karp, kl. 2f
Zastępca przewodniczącej: Bogumiła Szczepankowska-Musialska, kl. 1d
Członek: Łukasz Adamczyk, kl. 1c

Archiwum – Dokumenty Rady Rodziców z roku 2022/2023

Kontakt z Radą Rodziców: radarodzicow37dabrowski@gmail.com

Wpłaty kwoty zadeklarowanej składki można dokonywać na konto:
Rada Rodziców przy XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego
Warszawa, ul. Świętokrzyska 1
Santander Bank Polska S.A.  66 O/W-wa
67 1090 1883 0000 0001 1460 8937
.
Prosimy wpisać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz tytuł wpłaty.