Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020

Przewodniczący:
Wiceprzewodniczący: Marcin Sowiński (2b)
Skarbnik: Iwona Gadzińska (1dG)
Sekretarz: Joanna Bielska (1bP)

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020

Przewodnicząca: Marzena Bukowska-Olejniczak (1cP)
Wiceprzewodnicząca: Krzysztof Góralski (2a)
Członek: Anna Sojat (2g)

Dokumenty Rady Rodziców

Kontakt z Radą Rodziców: radarodzicow_37lo@onet.pl

Wpłaty kwoty zadeklarowanej składki można dokonywać na konto:
Rada Rodziców przy XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego
Warszawa, ul. Świętokrzyska 1
Santander Bank Polska S.A.  66 O/W-wa
67 1090 1883 0000 0001 1460 8937
.
Prosimy wpisać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz tytuł wpłaty.