Szczególne osiągnięcia

20 marca 2024 roku uczniowie klasy 3c (Michał Ciura, Maria Fleiszfreser, Leon Neyman, Gabriela Szaraniec oraz Urszula Ulanowska) uczestniczyli w gali rozdania nagród z okazji zakończenia warszawskiego projektu edukacji cyfrowej w szkołach „Programowanie w praktyce”. W ramach tego wydarzenia kilkuosobowe grupy miały stworzyć i zaprogramować grę dla edukacyjnej platformy LNU do nauki programowania. Projekt uczniów naszej szkoły był jednym z pięciu najlepszych.

Leon Neyman z klasy 3c i Jakub Wierzbicki z klasy 2c, uczniowie pana prof. Michała Zarzyckiego, zostali finalistami Konkursu Fizycznego Politechniki Warszawskiej.

Urszula Ulanowska przeszła kwalifikacje i uczestniczyła w programie tutoringowym na AGH (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki
Przemysłowej) realizowanym w ramach projektu Inżynieria metali – to warto!, w ramach którego prowadziła swój projekt naukowy pod opieką dr hab. inż. Mirosława Wróbla. 8 maja 2024 roku w ramach sesji „Młodzi odkrywcy inżynierii metali” podczas prezentacji projektów tutorantów na AGH wygłosiła referat i przedstawiła wyniki swojej dotychczasowej pracy z mentorem.

Tematem pracy były „Nanosatelity – optymalny materiał do budowy ram”. Badanie obejmowało analizę właściwości materiałów (w tym nowych stopów) pod kątem drgań, uwzględniając m.in. wytrzymałość i koszty materiałów, kształt ram oraz wybór optymalnego rozwiązania do produkcji do nanosatelitów.

Drużyna z naszej szkoły w składzie: Maria Fleiszfreszer, Urszula Ulanowska i Leon Nejman zajęła  I miejsce w konkursie programistycznym organizowanym przez m.st. Warszawa oraz Fundację Liga Niezwykłych Umysłów – Hackathon. Opiekunem naszej drużyny był pan prof. Jarosław Biszczuk (informatyka) i wychowawczyni klasy pani prof. Iwona Grabowska.

W konkursie brało udział ponad 5 tys. uczniów, 60 szkół, 70 nauczycieli. Rozwiązano 220 tys. zadań programistycznych, przeprowadzono kilkadziesiąt szkoleń stacjonarnych w szkołach, stworzono przez uczniów ponad 25 projektów zespołowych..

Hackathon (maraton projektowania) to wydarzenie skierowane do zespołu projektowego (programiści/programistki, inne osoby zaangażowane w projekt), który otrzymuje zadanie rozwiązania określonego problemu związanego z projektowaniem. Podczas konkursu młodzież w określonym czasie rozwiązywała zadania, programowała odpowiedzi itp.
Podczas oceniania pod uwagę brana była wyłącznie praca wykonana podczas trwania wydarzenia. Nasza drużyna wygrała ze znaczną przewagą punktową nad pozostałymi.