Samorząd szkolny

Logo samorządu uczniowskiego, grafika - postać na koniu symbolizująca patrona szkoły

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023:

Przewodnicząca: Agata Hołdak, kl. 3e,
Z-ca Przewodniczącej: Stefan Szumowski, kl. 3e,
Skarbnik: Antek Karpiński, kl. 3e,
Sekretarz: Magdalena Staszak, kl. 2e.

Opiekunami samorządu są prof. Kinga Szkurłat oraz prof. Łukasz Wojciechowski.

Zdjęcie - Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2022/2023