Kadra pedagogiczna

Pełna lista nauczycieli uczących w danej klasie w roku szkolnym 2020/2021 jest dostępna w elektronicznym dzienniku lekcyjnym po zalogowaniu.

Dyrektor Liceum
Bogdan Madej

Zastępca Dyrektora Liceum
Mariola Borzyńska

Język polski
Aneta Jarosińska, wychowawczyni kl. 1a
Anna Łukawska, wychowawczyni kl. 2aG
Aleksandra Nałęcz-Zienkiewicz, wychowawczyni kl. 3a
Joanna Trojanowska-Kołodziejczyk, wychowawczyni kl. 2dG
Ewa Zając

Język angielski
Jolanta Dziewulska, wychowawczyni kl. 2bG
Małgorzata Piskorz
Ilona Oleksiak
Agnieszka Orłowska, wychowawczyni kl. 2bP

Język niemiecki
Agnieszka Brzozowska
Marcin Jarczyk

Język włoski
Michele Novello
Anna Rajkowska, wychowawczyni kl. 3b
Alessandra Tomasello

Język rosyjski
Kinga Szkurłat

Matematyka
Alicja Dąbrowska
Anna Paszke
Agnieszka Piasecka, wychowawczyni kl. 1d
Monika Tucholska, wychowawczyni kl. 3c
Ararat Zakaryan

Historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
Anna Gdak, wychowawczyni kl. 3e
Milena Kalinowska
Ewa Kniaziołucka, wychowawczyni kl. 3d
Bogdan Madej, dyrektor szkoły
Grzegorz Trochim

Wiedza o kulturze
Joanna Trojanowska-Kołodziejczyk, wychowawczyni kl. 2dG
Ewa Zając

Geografia, przyroda, geografia z elementami statystyki i matematyki
Mariola Borzyńska, zastępca dyrektora szkoły
Grzegorz Kaczmarczyk, wychowawca kl. 1e
Anna Wirtek

Biologia i przyroda
Olga Dramińska
Teresa Łaska, wychowawczyni kl. 2eP
Jadwiga Wołowska, wychowawczyni kl. 3f

Fizyka
Barbara Foss, wychowawczyni kl. 1c
Michał Zarzycki

Chemia i przyroda
Danuta Dąbrowska, wychowawczyni kl. 3g
Justyna Bieńkowska, wychowawczyni klasy 2dP

Informatyka
Jarosław Biszczuk
Piotr Brauner, wychowawca kl. 1b
Monika Tucholska, wychowawczyni kl. 3c

Podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce
Joanna Grabowska-Górniak

Edukacja dla bezpieczeństwa
Marcin Jabłoński

Wychowanie fizyczne
Małgorzata Buksakowska, wychowawczyni kl. 2cP
Jacek Burzyński
Marcin Jabłoński
Michał Kowalczyk, wychowawca kl. 2aP
Renata Tula
Łukasz Wojciechowski, wychowawca kl. 2cG

Religia
Agnieszka Korona-Ignatowicz
ks. Sławomir Wartalski

Pedagog szkolny
Katarzyna Lipska

Psycholog szkolny
Sylwia Glura

Rewalidacja
Paulina Szewczyk

Biblioteka
Aleksandra Rychlik
Monika Warda-Stachowska