Kadra pedagogiczna

Pełna lista nauczycieli uczących w danej klasie dostępna jest w elektronicznym dzienniku lekcyjnym po zalogowaniu.

Dyrektor Liceum
Bogdan Madej

Zastępca Dyrektora Liceum
Mariola Borzyńska

Język polski
Aneta Jarosińska, wychowawczyni kl. IIA
Anna Łukawska, wychowawczyni kl. IIIA
Aleksandra Nałęcz-Zienkiewicz, wychowawczyni kl. IA
Joanna Trojanowska-Kołodziejczyk, wychowawczyni kl. IIIB
Ewa Zając, wychowawczyni kl. IIB

Język angielski
Małgorzata Piskorz
Ilona Oleksiak

Język niemiecki
Agnieszka Brzozowska
Agnieszka Grądzka

Język włoski
Anna Adamczewska, wychowawczyni kl. IB
Agnieszka Kosińska
Alessandra Tomasello

Język rosyjski
Małgorzata Strońska
Kinga Szkurłat

Język łaciński
Bożena Lesiuk

Matematyka
Alicja Dąbrowska, wychowawczyni kl. IIE
Agata Darmochwał
Agnieszka Piasecka, wychowawczyni kl. IIF
Monika Tucholska, wychowawczyni kl. IC
Ararat Zakarian

Historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
Anna Gdak, wychowawczyni kl. IE
Ewa Kniaziołucka, wychowawczyni kl. ID
Bogdan Madej, dyrektor szkoły
Grzegorz Trochim

Wiedza o kulturze
Joanna Trojanowska-Kołodziejczyk, wychowawczyni kl. IIIB
Ewa Zając, wychowawczyni kl. IIB

Geografia, przyroda, geografia z elementami statystyki i matematyki
Anna Wieloch-Borowicz, wychowawczyni kl. IID
Mariola Borzyńska, zastępca dyrektora szkoły

Biologia i przyroda
Teresa Łaska, wychowawczyni kl. IIID
Jadwiga Wołowska, wychowawczyni kl. IF

Fizyka
Barbara Foss, wychowawczyni kl. IIC
Małgorzata Rutkowska

Chemia i przyroda
Danuta Dąbrowska, wychowawczyni kl. IG
Justyna Bieńkowska, wychowawczyni klasy IIIF

Informatyka
Jarosław Biszczuk
Monika Tucholska, wychowawczyni kl. IC

Podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce
Joanna Grabowska-Górniak

Edukacja dla bezpieczeństwa
Stanisław Korboński

Wychowanie fizyczne
Małgorzata Buksakowska, wychowawczyni kl. IIIE
Jacek Burzyński
Michał Kowalczyk
Renata Tula
Łukasz Wojciechowski, wychowawca kl. IIIC

Religia
Agnieszka Korona-Ignatowicz
Joanna Płońska

Pedagog szkolny
Katarzyna Lipska

Psycholog szkolny
Sylwia Glura

Biblioteka
Jadwiga Gaudasińska
Ewa Jasiczek