Kadra pedagogiczna

Pełna lista nauczycieli uczących w danej klasie w roku szkolnym 2021/2022 jest dostępna w elektronicznym dzienniku lekcyjnym po zalogowaniu.

Dyrektor
Mariola Borzyńska

Wicedyrektor
Jolanta Dziewulska

Język polski
Aneta Jarosińska, wychowawczyni kl. 2a
Anna Łukawska, wychowawczyni kl. 3aG
Aleksandra Nałęcz-Zienkiewicz, wychowawczyni
Joanna Trojanowska-Kołodziejczyk, wychowawczyni kl. 3dG
Ewa Zając

Język angielski
Jolanta Dziewulska, wychowawczyni kl. 3bG
Małgorzata Piskorz
Ilona Oleksiak
Agnieszka Orłowska, wychowawczyni kl. 3bP

Język niemiecki
Agnieszka Brzozowska
Marcin Jarczyk

Język włoski
Michele Novello
Anna Rajkowska, wychowawczyni kl. 1b
Alessandra Tomasello

Język rosyjski
Kinga Szkurłat, wychowawczyni kl. 1a

Matematyka
Alicja Dąbrowska
Anna Paszke
Agnieszka Piasecka, wychowawczyni kl. 2d
Monika Tucholska, wychowawczyni kl. 1c
Ararat Zakaryan

Historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
Ewa Andrzejewska
Dorota Ciaciek
Ewa Górecka
Milena Kalinowska
Ewa Kniaziołucka

Wiedza o kulturze
Joanna Trojanowska-Kołodziejczyk, wychowawczyni kl. 3dG
Ewa Zając

Geografia, przyroda, geografia z elementami statystyki i matematyki
Mariola Borzyńska, dyrektor szkoły
Grzegorz Kaczmarczyk, wychowawca kl. 2e
Anna Wirtek
Tomasz Grabowski

Biologia i przyroda
Olga Dramińska
Teresa Łaska, wychowawczyni kl. 3eP
Jadwiga Wołowska

Fizyka
Barbara Foss, wychowawczyni kl. 2c
Robert Rutkowski
Michał Zarzycki

Chemia i przyroda
Danuta Dąbrowska, wychowawczyni kl. 1e
Justyna Bieńkowska, wychowawczyni klasy 3dP

Informatyka
Jarosław Biszczuk
Piotr Brauner, wychowawca kl. 2b
Monika Tucholska, wychowawczyni kl. 1c

Podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce
Joanna Grabowska-Górniak

Edukacja dla bezpieczeństwa
Marcin Jabłoński

Wychowanie fizyczne
Małgorzata Buksakowska, wychowawczyni kl. 3cP
Jacek Burzyński, wychowawca kl. 1d
Marcin Jabłoński
Michał Kowalczyk, wychowawca kl. 3aP
Renata Tula
Łukasz Wojciechowski, wychowawca kl. 3cG

Religia
ks. Cezary Kokociński
Agnieszka Korona-Ignatowicz

Pedagog szkolny
Katarzyna Lipska

Psycholog szkolny
Sylwia Glura

Rewalidacja
Paulina Szewczyk

Biblioteka
Ewa Jasiczek
Monika Warda-Stachowska