Kadra pedagogiczna

Pełna lista nauczycieli uczących w danej klasie w roku szkolnym 2022/2023 jest dostępna w elektronicznym dzienniku lekcyjnym po zalogowaniu.

Dyrektor
Mariola Borzyńska

Wicedyrektor
Jolanta Dziewulska

Język polski
Ewa Jędrzejowska-Marmaj, wychowawczyni kl. 3a
Anna Łukawska, wychowawczyni kl. 1a
Aleksandra Nałęcz-Zienkiewicz
Joanna Trojanowska-Kołodziejczyk, wychowawczyni kl. 1b
Ewa Zając
Beata Zielonka

Język angielski
Jolanta Dziewulska
Iwona Grabowska
Katarzyna Kozanecka
Ilona Oleksiak, wychowawczyni kl. 1e

Język niemiecki
Agnieszka Brzozowska
Marcin Jarczyk

Język włoski
Michele Novello
Anna Rajkowska, wychowawczyni kl. 2b
Alessandra Tomasello

Język rosyjski
Kinga Szkurłat, wychowawczyni kl. 2a

Matematyka
Piotr Brauner, wychowawca kl. 3b
Alicja Dąbrowska
Agnieszka Piasecka, wychowawczyni kl. 3d
Anna Tuczyńska
Monika Tucholska, wychowawczyni kl. 2c
Ararat Zakaryan

Historia, historia i teraźniejszość, wiedza o społeczeństwie
Ewa Andrzejewska
Dorota Ciaciek, wychowawczyni kl. 4bP
Milena Kalinowska
Katarzyna Kwiecień
Ewa Kniaziołucka, wychowawczyni kl. 1f

Geografia, geografia z elementami statystyki i matematyki
Mariola Borzyńska, dyrektor szkoły
Grzegorz Kaczmarczyk, wychowawca kl. 3e
Tomasz Grabowski

Biologia
Olga Dramińska, wychowawczyni kl. 1d
Teresa Łaska, wychowawczyni kl. 4eP
Jadwiga Wołowska

Fizyka
Barbara Foss, wychowawczyni kl. 3c
Anna Lednicka-Seferyńska
Michał Zarzycki

Chemia
Justyna Bieńkowska, wychowawczyni kl. 4dP
Danuta Dąbrowska, wychowawczyni kl. 2e
Anna Rola-Noworyta

Informatyka
Jarosław Biszczuk
Piotr Brauner, wychowawca kl. 3b
Jarosław Rucikowski
Monika Tucholska, wychowawczyni kl. 2c

Podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce
Joanna Grabowska-Górniak

Edukacja dla bezpieczeństwa
Marcin Jabłoński

Wychowanie fizyczne
Małgorzata Buksakowska, wychowawczyni kl. 4cP
Jacek Burzyński, wychowawca kl. 2d
Marcin Jabłoński
Michał Kowalczyk, wychowawca kl. 4aP
Renata Tula
Łukasz Wojciechowski, wychowawca kl. 1c

Religia
ks. Damian Kalemba
Agnieszka Korona-Ignatowicz

Pedagog szkolny
Katarzyna Lipska

Psycholog szkolny
Sylwia Glura

Rewalidacja
Sylwia Wójcik

Biblioteka
Ewa Jasiczek
Monika Warda-Stachowska