Kadra pedagogiczna

Pełna lista nauczycieli uczących w danej klasie dostępna jest w elektronicznym dzienniku lekcyjnym po zalogowaniu.

Dyrektor Liceum
mgr Bogdan Madej

Zastępca Dyrektora Liceum
mgr Mariola Borzyńska

Język polski
prof. Aneta Jarosińska, wychowawczyni kl. IA
prof. Anna Łukawska, wychowawczyni kl. IIA
prof. Aleksandra Nałęcz-Zienkiewicz, wychowawczyni kl. IIIA
prof. Joanna Trojanowska-Kołodziejczyk, wychowawczyni kl. IIB
prof. Ewa Zając, wychowawczyni kl. IB

Język angielski
prof. Małgorzata Piskorz
prof. Ilona Oleksiak

Język niemiecki
prof. Agnieszka Brzozowska
prof. Agnieszka Grądzka

Język włoski
prof. Anna Adamczewska, wychowawczyni kl. IIIB
prof. Beata Hanula
prof. Alessandra Tomasello

Język rosyjski
prof. Małgorzata Strońska
prof. Kinga Szkurłat

Język łaciński
prof. Bożena Lesiuk

Matematyka
prof. Alicja Dąbrowska, wychowawczyni kl. IE
prof. Agnieszka Piasecka, wychowawczyni kl. IF
prof. Monika Tucholska, wychowawczyni kl. IIIC
prof. Ararat Zakarian

Historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
prof. Anna Gdak, wychowawczyni kl. IIIE
prof. Ewa Kniaziołucka, wychowawczyni kl. IIID
prof. Bogdan Madej, dyrektor szkoły
prof. Grzegorz Trochim

Wiedza o kulturze
prof. Joanna Trojanowska-Kołodziejczyk, wychowawczyni kl. IIB
prof. Ewa Zając, wychowawczyni kl. IB

Geografia, przyroda, geografia z elementami statystyki i matematyki
prof. Anna Wieloch-Borowicz, wychowawczyni kl. ID
prof. Mariola Borzyńska, zastępca dyrektora szkoły

Biologia i przyroda
prof. Teresa Łaska, wychowawczyni kl. IID
prof. Jadwiga Wołowska, wychowawczyni kl. IIIF

Fizyka
prof. Barbara Foss, wychowawczyni kl. IC
prof. Małgorzata Rutkowska

Chemia i przyroda
prof. Danuta Dąbrowska, wychowawczyni kl. IIIG
prof. Justyna Bieńkowska, wychowawczyni klasy IIF

Informatyka
prof. Ewa Stawczyk
prof. Monika Tucholska, wychowawczyni kl. IIIC

Podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce
prof. Joanna Grabowska-Górniak

Edukacja dla bezpieczeństwa
prof. Stanisław Korboński

Wychowanie fizyczne
prof. Małgorzata Buksakowska, wychowawczyni kl. IIE
prof. Jacek Burzyński
prof. Michał Kowalczyk
prof. Renata Tula
prof. Łukasz Wojciechowski, wychowawca kl. IIC

Religia
prof. Agnieszka Korona-Ignatowicz
ks. Łukasz Olszewski

Pedagog szkolny
prof. Katarzyna Lipska

Psycholog szkolny
prof. Sylwia Glura

Biblioteka
prof. Jadwiga Gaudasińska
prof. Ewa Jasiczek