Kadra pedagogiczna

Pełna lista nauczycieli uczących w danej klasie dostępna jest w elektronicznym dzienniku lekcyjnym po zalogowaniu.

Dyrektor Liceum
Bogdan Madej

Zastępca Dyrektora Liceum
Mariola Borzyńska

Język polski
Aneta Jarosińska, wychowawczyni kl. 3a
Anna Łukawska, wychowawczyni kl. 1aG
Aleksandra Nałęcz-Zienkiewicz, wychowawczyni kl. 2a
Joanna Trojanowska-Kołodziejczyk, wychowawczyni kl. 1dG
Ewa Zając, wychowawczyni kl. 3b

Język angielski

Jolanta Dziewulska, wychowawczyni kl. 1bG
Małgorzata Piskorz
Ilona Oleksiak
Agnieszka Orłowska, wychowawczyni kl. 1bP

Język niemiecki
Agnieszka Brzozowska
Agnieszka Grądzka

Język włoski
Anna Adamczewska, wychowawczyni kl. 2b
Michele Novello
Alessandra Tomasello

Język rosyjski
Małgorzata Strońska
Kinga Szkurłat

Matematyka
Alicja Dąbrowska, wychowawczyni kl. 3e
Anna Paszke
Agnieszka Piasecka, wychowawczyni kl. 3f
Monika Tucholska, wychowawczyni kl. 2c
Ararat Zakarian

Historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
Anna Gdak, wychowawczyni kl. 2e
Milena Kalinowska
Ewa Kniaziołucka, wychowawczyni kl. 2d
Bogdan Madej, dyrektor szkoły
Grzegorz Trochim

Wiedza o kulturze
Joanna Trojanowska-Kołodziejczyk, wychowawczyni kl. 1dG
Ewa Zając, wychowawczyni kl. 3b

Geografia, przyroda, geografia z elementami statystyki i matematyki
Mariola Borzyńska, zastępca dyrektora szkoły
Grzegorz Kaczmarczyk
Anna Wieloch-Borowicz, wychowawczyni kl. 3d

Biologia i przyroda
Teresa Łaska, wychowawczyni kl. 1eP
Jadwiga Wołowska, wychowawczyni kl. 2f

Fizyka
Barbara Foss, wychowawczyni kl. 3c
Michał Zarzycki

Chemia i przyroda
Danuta Dąbrowska, wychowawczyni kl. 2g
Justyna Bieńkowska, wychowawczyni klasy 1dP

Informatyka
Jarosław Biszczuk
Piotr Braumer
Monika Tucholska, wychowawczyni kl. 2c

Podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce
Joanna Grabowska-Górniak

Edukacja dla bezpieczeństwa
Marcin Jabłoński

Wychowanie fizyczne
Małgorzata Buksakowska, wychowawczyni kl. 1cP
Jacek Burzyński
Marcin Jabłoński
Michał Kowalczyk, wychowawca kl. 1aP
Renata Tula
Łukasz Wojciechowski, wychowawca kl. 1cG

Religia
Agnieszka Korona-Ignatowicz
ks. Sławomir Wartalski

Pedagog szkolny
Katarzyna Lipska

Psycholog szkolny
Sylwia Glura

Rewalidacja
Paulina Szewczyk

Biblioteka
Aleksandra Rychlik
Monika Warda-Stachowska