Spotkanie informacyjne dla kandydatów do klas pierwszych (kwiecień 2022 r.)

21 kwietnia 2022 roku w naszej szkole odbył się Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych. Zainteresowanie tym wydarzeniem było wyjątkowo duże. Aby wejść do budynku szkoły, kandydaci wraz ze swoimi rodzicami musieli ustawić się w kolejkę dochodzącą aż do Nowego Światu!

Dzień Otwarty rozpoczął się częścią oficjalną. W dużej sali gimnastycznej pani dyrektor Mariola Borzyńska przywitała gości i opowiedziała o szkole, następnie pani dyrektor Jolanta Dziewulska przedstawiła oddziały klas pierwszych planowanych na przyszły rok oraz wyjaśniła zasady procesu rekrutacji do liceum. Potem nadszedł czas na krótkie wystąpienie Samorządu Szkolnego. Przewodniczący Michał Byczy i wiceprzewodnicząca Natalia Kazimierska pokazali, że Dąbrowski to także wiele ciekawych akcji i wydarzeń organizowanych przez społeczność uczniowską. Na koniec przemawiały pani psycholog Sylwia Glura oraz pani pedagog Katarzyna Lipska. Ze względu na ogromne zainteresowanie odbyła się także druga tura spotkania w sali gimnastycznej.

Po części ogólnej nadszedł czas na spacer po szkole. Kandydaci mogli zajrzeć niemalże do wszystkich zakamarków i zadać pytania uczniom Dąbrowskiego. Klasy o poszczególnych profilach przygotowały tematyczne stoisko, przy którym czuwało po dwóch przedstawicieli z każdego rocznika. Wytrwale odpowiadali na wszystkie pytania zaciekawionych gości. Swoje stoiska miał także ogólnopolski festiwal filmowy FFFF organizowany przez nasze liceum, szkolny wieczór artystyczny Coolturalne Dąbro oraz wolontariat. W salach przedmiotowych dyżurowali nauczyciele, którzy chętnie opowiadali o nauczanych przez siebie przedmiotach.

Dzień Otwarty w XXXVII LO przebiegł w bardzo przyjemnej atmosferze. Pozwolił kandydatom na poznanie naszego liceum od środka i utwierdził uczniów w przekonaniu, że wybrali świetną szkołę.

Opracowanie: Michał Byczy, kl. 3ap, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego