Kolejny Komunikat Mazowieckiej Policji do rodziców i opiekunów oraz uczniów

Poniżej znajduje się kolejny komunikat Mazowieckiej Policji do rodziców i opiekunów oraz uczniów:

Kolejny komunikat Mazowieckiej Policji do rodziców i opiekunów oraz uczniów