Apel WSSE do rodziców/opiekunów prawnych

Poniżej znajduje się apel do rodziców/opiekunów prawnych w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12 – 25 marca 2020 r. wystosowany przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie:

 Apel do rodziców/opiekunów prawnych (WSSE)