Klasy lingwistyczne na Festiwalu Nauki w ILS (wrzesień 2023 r.)

W dniach 25-26 września 2023 r. klasy lingwistyczne miały okazję uczestniczyć w wykładach przygotowanych przez Uniwersytet Warszawski – Instytut Lingwistyki Stosowanej i Instytut Anglistyki w ramach 27. edycji Festiwalu Nauki w Warszawie, którego misją jest upowszechnianie nauki. Hasłem przewodnim tegorocznego festiwalu jest zdanie: „Nauka to podróż w przyszłość” mające odniesienie do patrona FN 2023 Pawła Edmunda Strzeleckiego (1797-1873), podróżnika i odkrywcy, któremu   swoją nazwę zawdzięcza  m.in. najwyższy szczyt Australii (Mount Kosciuszko).

Relacja klasy 4b

W dn. 26 września, br. klasa 4b miała okazję wziąć udział w wykładzie powiązanym z warsztatami z translatoryki na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Festiwalu Nauki organizowanego od wielu lat przez Uniwersytet Warszawski. Przedmiotem wykładu i warsztatów były błędy w przekładach z języka  angielskiego na język polski w literaturze i filmach. W czasie zajęć prowadzonych przez dr Magdalenę Kizeweter uczniowie klasy lingwistycznej mieli okazję porównać wybrane tłumaczenia popularnych książek i seriali telewizyjnych i wskazać w nich błędy różnego rodzaju; stylistyczne, gramatyczne, logiczne i semantyczne. Warsztaty pomogły zapoznać się z warsztatem pracy tłumacza i zwracały uwagę na pułapki kontekstualne w tłumaczeniach. Udział w tym wydarzeniu stanowił wprowadzenie przyszłych lingwistów w tajniki dyskursu akademickiego i był swoistą próbą własnych sił w translatoryce.