Nasza szkoła w roku Jubileuszu (czerwiec 2022 r.)

24 czerwca 2022 roku w XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego po raz siedemdziesiąty odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Minął jubileuszowy rok pracy dydaktycznej i wychowawczej w naszej szkole. Jak go świętowaliśmy? Niewątpliwie inaczej niż inne jubileusze – powróciliśmy bowiem do pracy w systemie stacjonarnym.

W okresie od marca 2020 roku do stycznia 2022 roku pracowaliśmy przede wszystkim zdalnie. Dzielił nas ekran komputera. Nie zawsze działała kamera. Było trudno, inaczej niż zazwyczaj. W bieżącym roku szkolnym wróciła normalność. Bardzo dobrze, że jesteśmy razem na dobre i trudne chwile.

Nasze cykliczne uroczystości szkolne nareszcie odbyły się stacjonarnie (Dzień Patrona, Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania, Fresh Form Film Festiwal, szkolne kolędowanie, Coolturalne Dąbro, Dzień Języka Polskiego, Dzień na Tak, Festiwal Młodych Talentów). Wyjątkowym przedsięwzięciem były nowe projekty, a wśród nich „Klasa TN. Drugi dzwonekˮ, wyjątkowe doświadczenie artystyczne dla naszych uczniów. Dzięki niemu XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego otrzymało tytuł ambasadora Teatru Narodowego. Odbyła się też wycieczka edukacyjna do Włoch dla klas III i II z rozszerzonymi zajęciami z języka włoskiego oraz kilka innych wycieczek, krajowych i zagranicznych. Społeczność Dąbrowskiego włączyła się też w pomoc dla potrzebujących uchodźców z Ukrainy.

To wszystko stało się możliwe dzięki kultywowaniu tradycji szkoły, dzięki wysiłkowi uczniów i nauczycieli oraz bardzo dobrej współpracy z Radą Rodziców.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły, absolwentom, którzy zostawili w naszej szkole cząstkę swojego życia. Wspominamy tych, którzy 70 lat temu rozpoczynali pracę dydaktyczną i wychowawczą w XXXVII Liceum Ogólnokształcącym.

Szanujemy przeszłość, żyjemy teraźniejszością i patrzymy w przyszłość.

Mariola Borzyńska
Dyrektor XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego