Gra Moja Niepodległa (listopad 2021 r.)

10 listopada z okazji obchodów Święta Niepodległości na czwartej godzinie lekcyjnej odbyła się gra historyczna “Moja Niepodległa”. Wzięli w niej udział wszyscy uczniowie. Graliśmy klasami. W klasie pracę nadzorował uczeń – kapitan. Rozwiązując zadania, uczniowie zdobywali litery, które złożyły się na hasło. Kapitan mógł również wysłać poza salę lekcyjną emisariusza, którego celem było pozyskanie liter na terenie szkoły. Grę kończyła tzw. złota litera, którą w odpowiedniej fazie gry należało zdobyć od Pani Dyrektor.
Grę wygrała klasa 3ep. Nagrodą jest sfinansowanie przez Radę Rodziców klasowego wyjścia.
Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy i gratulujemy zwycięzcy!