Samorząd szkolny

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020:

Przewodnicząca: Aleksandra Kotlińska, kl. 2G,
Z-ca Przewodniczącej: Jakub Danielewicz, kl. 2G,
Skarbnik: Klaudyna Zając, kl. 2G,
Sekretarz: Kacper Grzelak, kl. 2E,
Podsekretarz: Michał Radzki kl. 1PA.

Opiekunami samorządu są prof. Małgorzata Piskorz oraz prof. Justyna Bieńkowska.