Samorząd szkolny

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018

Przewodnicząca: Alicja Żegocka, kl. 2F ,
Z-ca Przewodniczącej: Bartosz Dłużniewski, kl. 2E
Skarbnik: Kamil Saramowicz, kl. 1C
Sekretarz: Anna Ciura, kl. 2E

Opiekunami samorządu są prof. Małgorzata Piskorz oraz prof. Justyna Bieńkowska