Samorząd szkolny

Logo samorządu uczniowskiego, grafika - postać na koniu symbolizująca patrona szkoły

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024:

Przewodnicząca: Magdalena Staszak, kl. 3e
Zastępca Przewodniczącej: Joanna Cieciera, kl 3a
Skarbnik: Laura Jawiczuk, kl. 3b
Sekretarz: Paula Wolska, kl. 3b
Zastępca Sekretarza: Dominik Kasprzyk, kl. 2e

Opiekunami samorządu są prof. Kinga Szkurłat oraz prof. Łukasz Wojciechowski.