Samorząd szkolny

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019:

Przewodnicząca: Gabriela Boryszewska , kl. 2B,
Z-ca Przewodniczącej: Zofia Jędrych, kl. 2D,
Skarbnik: Barbara Nachiło, kl. 2A,
Sekretarz: Wojciech Staniak, kl. 2B,
Podsekretarz: Kacper Grzelak,  kl. 2F.

Opiekunami samorządu są prof. Małgorzata Piskorz oraz prof. Justyna Bieńkowska.