Samorząd szkolny

Logo samorządu uczniowskiego, grafika - postać na koniu symbolizująca patrona szkoły

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021:

Przewodniczący: Michał Byczy, kl.2ap,
Z-ca Przewodniczącego: Aleksandra Staroń, kl.2dg,
Skarbnik: Mikołaj Bartkowski, kl.2dg,
Sekretarz: Natalia Kazimierska, kl.2dp,
Podsekretarz: Franciszek Tkaczyk, kl.2cg.

Opiekunami samorządu są prof. Małgorzata Piskorz oraz prof. Justyna Bieńkowska.

Relacja – działalność samorządu szkolnego 2020/2021 – pierwszy semestr