Samorząd szkolny

Logo samorządu uczniowskiego, grafika - postać na koniu symbolizująca patrona szkoły

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022:

Przewodniczący: Michał Byczy, kl. 3ap,
Z-ca Przewodniczącego: Natalia Kazimierska, kl. 3ap,
Skarbnik: Aleksandra Staroń, Mikołaj Bartkowski, kl. 3dg,
Sekretarz: Aleksander Schön, kl. 3dp,
Podsekretarz: Magdalena Staszak, kl. 1e.

Opiekunami samorządu są prof. Małgorzata Piskorz oraz prof. Anna Rajkowska.