UWAGA – REKRUTACJA

Kandydaci do klas I zakwalifikowani do przyjęcia!

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia proszone są o dostarczenie kwestionariusza dotyczącego wyboru drugiego języka (do pobrania poniżej lub na stronie szkoły w zakładce rekrutacja) wraz z oryginałami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum i wynikami egzaminów ósmoklasisty lub gimnazjalnego.

Kwestionariusza nie wypełniają osoby zakwalifikowane do klas 1b.

Kwestionariusz dotyczący wyboru drugiego języka obcego

Rekrutacja uzupełniająca!

Rekrutacja uzupełniająca trwa od 26 lipca (piątek) od godz. 8:00 do 30 lipca (wtorek) do godz. 12:00.
Kandydaci powinni w tym terminie złożyć wniosek o przyjęcie do liceum w rekrutacji uzupełniającej (do pobrania poniżej lub na stronie szkoły w zakładce rekrutacja).

Wniosek o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej

Konkurs ofert na prowadzenie bufetu
i stołówki szkolnej

Dyrektor XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego ogłasza konkurs ofert na prowadzenie bufetu i stołówki szkolnej.

Szczegóły dotyczące kryteriów wyboru ajenta oraz warunków koniecznych do spełnienia znajdują się w zamieszczonym poniżej dokumencie:

Kryteria wyboru Ajenta do umowy dzierżawy pomieszczeń na prowadzenie stołówki i bufetu szkolnego

Wykaz podręczników dla klas I-III
w roku szkolnym 2019/2020

Szczegółowy wykaz podręczników dla klas I w roku szkolnym 2019/2020 oraz dla klas II i III w latach szkolnych 2020/2022 do pobrania:

Szczegółowy wykaz podręczników dla klas I w roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów po szkole podstawowej
Uwaga! Wykaz podręczników uzupełniony o podręcznik do przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa

Szczegółowy wykaz podręczników dla klas I w roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów po gimnazjum
Szczegółowy wykaz podręczników dla klas II i III w latach szkolnych 2020-2022

Wykazy podręczników znajdują się również na stronie Dokumenty szkolne.