Ranking Liceów Ogólnokształcących 2022 Perspektywy (styczeń 2022 r.)

Po raz kolejny XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie znalazło się wśród grona Złotych Szkół, czyli takich, które znalazły się w pierwszej „200” ogólnopolskiego rankingu liceów i w pierwszej „40” rankingu liceów warszawskich. O miejscu w rankingu decydują między innymi wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych zdawanych na poziomie rozszerzonym, a także sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

Według Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2022 Perspektywy szkoła została sklasyfikowana na:

  • miejscu 24 w Rankingu Liceów Warszawskich 2022,
  • miejscu 27 w Rankingu Liceów Ogólnokształcących w województwie mazowieckim 2022,
  • miejscu 67 w ogólnopolskim Rankingu Maturalnych Liceów Ogólnokształcących 2022,
  • miejscu 73 w ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2022.