Rekrutacja 2022/2023

Punkt rekrutacyjny w szkole – godziny pracy
Punkt rekrutacyjny jest czynny w dni robocze:
– 24.06.2022 – 13.07.2022 w godz. 9.00-15.00,
– 21.07.2022 – 27.07.2022 w godz. 9.00-15.00,
– 01.08.20022 – 3.08.2022 w godz. 9.00-15.00.

Dyżur telefoniczny Komisji Rekrutacyjnej – w godzinach pracy Komisji, tel. 22 827 95 77.

Rekrutacja uzupełniająca

Aby przystąpić do rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca należy w terminie 1-3 sierpnia 2022 r. w godzinach 9:00 – 15:00 złożyć wniosek do XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie na poniższym formularzu:

Kandydaci lub ich rodzice składają wniosek w szkole osobiście. UWAGA! Tylko poprawnie wypełnione i złożone w terminie wnioski będą rozpatrywane.

Rekrutacja – 20.07.2022 r., liczba punktów do poszczególnych oddziałów 

Poniżej publikujemy najniższą liczbę punktów uprawniającą do zakwalifikowania do poszczególnych oddziałów w XXXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego wygenerowaną przez system rekrutacji VULCAN w dn. 20 lipca 2022 na podstawie list kandydatów zakwalifikowanych.

  • 1A (hist-pol-wos) – 165.9,
  • 1B (ang-pol-wło) – 170.75,
  • 1C (fiz-inf-mat) – 170.45,
  • 1D (biol-chem-mat) – 171.35,
  • 1E+1F (geogr-mat) – 169.2.
Rekrutacja – 20.07.2022 r., godz. 12.00 – listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego zostaną podane do wiadomości publicznej w szkole w dniu 20.07.2022 r. o godz. 12.00 Zachęcamy do sprawdzenia statusu kandydata w systemie rekrutacji VULCAN.

Przydział do grup językowych – WAŻNE!

Kandydat dokona wyboru drugiego języka (język włoski, niemiecki, rosyjski) na etapie potwierdzenia woli podjęcia nauki (dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i wyników egzaminu ósmoklasisty) poprzez wypełnienie wewnątrzszkolnego dokumentu.

W przypadku dużej liczby kandydatów do grupy drugiego języka obcego o zakwalifikowaniu będzie, zgodnie z regulaminem, decydować liczba punktów uzyskanych w rekrutacji.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ogłoszony przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty z 25 lutego 2022 r.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych – 2022 r. (strona Kuratorium Oświaty w Warszawie) (odnośnik otwiera się w nowej zakładce)

Spotkanie informacyjne dla uczniów szkół podstawowych dotyczące oferty edukacyjnej oraz rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 odbyło się 21 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godzinie 17.00 w budynku szkoły.
Relacja z wydarzenia – Spotkanie informacyjne dla kandydatów do klas pierwszych (kwiecień 2022 r.)

W roku szkolnym 2022/2023 planujemy utworzenie sześciu oddziałów klas pierwszych z rozszerzonymi, dodatkowymi i uzupełniającymi zajęciami edukacyjnymi:

Klasa A

Rozszerzone zajęcia edukacyjnejęzyk polski
historia
wiedza o społeczeństwie
Języki obcejęzyk angielski i jeden język obcy do wyboru: niemiecki, włoski, rosyjski

Klasa B

Rozszerzone zajęcia edukacyjnejęzyk angielski
język włoski – rozszerzone zajęcia edukacyjne w ramach przedmiotu uzupełniającego
język polski

Klasa C

Rozszerzone zajęcia edukacyjnematematyka
fizyka
informatyka
Języki obcejęzyk angielski i jeden język obcy do wyboru: niemiecki, włoski, rosyjski

Klasa D

Rozszerzone zajęcia edukacyjnematematyka
biologia
chemia
Języki obcejęzyk angielski i jeden język obcy do wyboru: niemiecki, włoski, rosyjski

Klasa E

Rozszerzone zajęcia edukacyjnematematyka
geografia
Zajęcia dodatkoweekonomia w praktyce w klasie II i III
geografia z elementami statystyki i matematyki w klasie IV
Języki obcejęzyk angielski i jeden język obcy do wyboru: niemiecki, włoski, rosyjski

Klasa F

Rozszerzone zajęcia edukacyjnematematyka
geografia
Zajęcia dodatkoweekonomia w praktyce w klasie II i III
geografia z elementami statystyki i matematyki w klasie IV
Języki obcejęzyk angielski i jeden język obcy do wyboru: niemiecki, włoski, rosyjski

Uwaga: Języki obce w klasach: IA , IC, ID, IE, IF będą nauczane w grupach międzyoddziałowych, w tym:

  • język angielski – kontynuacja w podziale na grupy zgodnie z poziomem zaawansowania;
  • język rosyjski, język włoski – od podstaw;
  • język niemiecki – od podstaw lub kontynuacja. Utworzenie grupy kontynuującej naukę języka niemieckiego zależy od tego, czy zbierze się odpowiednia pod względem poziomu zaawansowania liczba osób.

O zakwalifikowaniu do grupy drugiego języka obcego wybranego przez kandydata będzie decydować liczba punktów uzyskanych w rekrutacji.