Muzeum Anatomiczne – wycieczka klas 2d i 3dp (kwiecień 2022 r.)

W kwietniu 2022 r. klasy 2d i 3dp pod opieką pani prof. Olgi Dramińskiej udały się do Centrum Biblioteczno-Informacyjnego WUM na zajęcia edukacyjne pt. „Sekcja zwłok w 3Dˮ oraz zwiedzanie Muzeum Anatomicznego.