Biblioteka

Biblioteka szkolna spełnia przede wszystkim swoją zasadniczą rolę – udostępnia uczniom księgozbiór.
Księgozbiór biblioteki liczy ponad 17.500 woluminów oraz prawie 1000 pozycji multimedialnych. Do opracowywania zbiorów i ich udostępniania służy program komputerowy MOL Optivum. Katalog kartkowy prowadzony jest do 2003 roku. Katalogi komputerowe są dostępne w sieci szkolnej.

Szkolną bibliotekę można w ostatnich latach nazwać „salonem literackim” Dąbrowskiego. To właśnie tu odbywają się coroczne spotkania z poetami i publicystami w ramach Warszawskiej Jesieni Poezji i Międzynarodowych Dni Poezji oraz organizowane są okolicznościowe wystawy. Podczas „Spotkań z poezją” uczniowie czytają swoje wiersze. Z inicjatywy grupy młodzieży z profilu humanistycznego mają miejsce przygotowane przez nich prelekcje o literaturze, sztuce i teatrze z bogatą oprawą plastyczną i muzyczną.

Biblioteka jest również stałym miejscem spotkań redakcji (koła dziennikarskiego) szkolnej gazetki „Propozycje”.