Biblioteka

„Kochajmy książki, które są duszą szkół. Martwe to bowiem szkoły, których nie ożywiają książki”.
Jan  Amos Komeński

Zadaniem biblioteki szkolnej jest usprawnianie procesów efektywnego uczenia się, umożliwianie rozwoju zainteresowań ucznia. Biblioteka szkolna jest pracownią uczniów i nauczycieli, miejscem cichej pracy, czytania, zbierania materiałów z różnych źródeł, zarówno tradycyjnych jak i internetowych. W bibliotece nie oceniamy i nie stawiamy stopni.

Biblioteka, która jest Multimedialnym Centrum Informacji dysponuje wypożyczalnią i czytelnią, w której obok księgozbioru podręcznego znajdują się 4 stanowiska komputerowe dla uczniów i nauczycieli, dodatkowo wydzielona jest przestrzeń dla czasopism.

Biblioteka dysponuje księgozbiorem liczącym ponad 18 tysięcy woluminów, a także zbiorami multimedialnymi (filmy, audiobooki). Można tu znaleźć lektury, literaturę piękną, również w języku angielskim, niemieckim, włoskim i rosyjskim,  pozycje popularnonaukowe z różnych dziedzin. Nasze zbiory są wciąż uzupełniane bieżącymi zakupami. Książki można wybierać samodzielnie (wolny dostęp) lub poprosić o pomoc nauczyciela bibliotekarza.

Zbiory biblioteki szkolnej są w pełni skomputeryzowane. W roku szkolnym 2019/2020 biblioteka rozpoczęła pracę w oparciu o program komputerowy dla bibliotek szkolnych MOL NET+.

Poniżej znajduje się link do katalogu bibliotecznego, który umożliwia przeszukanie zbiorów szkolnej biblioteki o każdej porze i z każdego urządzenia posiadającego dostęp do Internetu: https://m005975.molnet.mol.pl (odnośnik otwiera się w nowym oknie).

Biblioteka szkolna prenumeruje 7 tytułów czasopism. Dodatkowo dysponujemy czasopismami przekazywanymi szkole przez różne instytucje. W czytelni dostępne są następujące tytuły „Polityka”, „Cogito”, „National Geographic”, „Biblioteka w szkole”, „Geografia w szkole”, „Italia Mi piace!”, „Ostanowka Rossija!”, „Biuletyn IPN: Pamięć.pl”, „Wiadomości Historyczne”. Czasopisma mogą być wypożyczane do domu.

Szkolna biblioteka jest miejscem spotkań z ciekawymi ludźmi. To właśnie tu odbywają się coroczne spotkania z poetami i publicystami w ramach Warszawskiej Jesieni Poezji i Międzynarodowych Dni Poezji.

W ciągu roku szkolnego zgodnie z kalendarium dotyczącym ważnych rocznic, dat czy wydarzeń, organizowane są wystawy tematyczne. W ramach rozwijania i promowania twórczości naszych uczniów zachęcamy do udziału w konkursach zarówno szkolnych jak i zewnętrznych, prowadzimy akcje wspierające czytelnictwo, zwracamy uwagę na nowości biblioteczne, przydatne zasoby Internetu w formie elektronicznej (np. biblioteki cyfrowe, czasopisma on-line, wydarzenia w sieci).

Biblioteka jest również stałym miejscem spotkań redakcji (koła dziennikarskiego) szkolnej gazetki „Propozycje”. Spotkania redaktorów odbywają w każdy piątek o 10.50 w szkolnej bibliotece. Możecie również do nas napisać na adres e-mail: gazetka.propozycje@gmail.com. Zapraszamy do współpracy!

Na łamach gazetki uczniowie zamieszczają, wiadomości z życia szkoły, felietony, utwory poetyckie swojego autorstwa. „Propozycje” można obejrzeć na Instagramie: gazetka_propozycje, na stronie internetowej szkoły, po pobraniu kodu QR oraz w wersji drukowanej w bibliotece szkolnej.

Od 21 marca 2022 r. podjęła działanie uwalniania książek, które nie stanowią jej księgozbioru. Akcja „Uwolnij książkę” jest adresowana do wszystkich, którzy lubią czytać i chcą się dzielić książkami z innymi. W szkole na drugim piętrze przy bibliotece szkolnej zostały zaadoptowane dwa parapety, które posłużą za półki bookcrossingowe. Z tego miejsca pobieramy ksiażkę i tutaj ją zostawiamy. Możesz wpisać swoje imię do metryczki na wewnetrznej okładce ksiażki. Dzięki tej informacji dowiemy się ile razy książka była w podróży.

Pracę biblioteki regulują zapisy w Statucie Szkoły oraz Regulamin zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.

Spotkanie poetyckie klasy lingwistycznej 3b z poetami z Włoch w dniu 23.10.2019 r.
Spotkanie autorskie w ramach 48 Warszawskiej Jesieni Poezji w dniu 9.10 2019 r.