Dokumenty szkolne

Dokumenty regulujące pracę szkoły

Statut XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego w Warszawie

Procedury organizacji pracy XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego od 1 września 2021 r. oraz postępowania prewencyjnego uczniów, pracowników i rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego
Załącznik nr 1 – Zasady korzystania z biblioteki szkolnej w czasie pandemii
Załącznik nr 2 – Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej

Program wychowawczo-profilaktyczny 2020/2021
Plan dydaktyczny na rok szkolny 2021/2022
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na rok szkolny 2021/2022
Program edukacji kulturalnej w XXXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK)
 Podstawa programowa przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie

 Regulamin wycieczek szkolnych w XXXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Regulamin Samorządu Uczniowskiego XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Regulamin Rady Rodziców (obowiązujący od 01.09.2018 r.)
Załączniki do regulaminu Rady Rodziców (obowiązującego od 01.09.2018 r.)

Aktualna oferta edukacyjna dla klas I oraz kryteria i zasady rekrutacji dla klas I znajdują się na stronie Rekrutacja.

Inne

Podręczniki

Instrukcje