Doradztwo zawodowe

1. Doradztwo zawodowe w szkole jest adresowane przede wszystkim do uczniów i rodziców. Nauczyciele mają służyć pomocą i wsparciem w tym zakresie.

CEL:
Doradztwo zawodowe ma przygotować uczniów do trafnego wyboru dalszej drogi kształcenia i zawodu poprzez:

 • samopoznanie uczniów (zainteresowania, zdolności, cechy temperamentu i osobowości),
 • poszerzanie wiedzy na temat rynku edukacji i pracy,
 • motywowanie do zajęcia się planowaniem i podejmowaniem decyzji dotyczących przyszłości zawodowej.

FORMY:

 • zajęcia warsztatowe,
 • wykłady, pogadanki,
 • indywidualne konsultacje,
 • badanie testami psychologicznymi i pedagogicznymi,
 • targi, konkursy,
 • rozpowszechnianie informacji na temat możliwości dalszego kształcenia (tablica informacyjna).

2. Osoby koordynujące doradztwo zawodowe:

 • Psycholog szkolny – Sylwia Glura

  Godziny pracy:
  Poniedziałek 9.30 – 13.30
  Wtorek 9.30 – 15.30
  Środa 9.30 – 14.30
  Czwartek 11.00 – 17.00
  Piatek 8.45 – 12.45

 • Pedagog szkolny – Katarzyna Lipska 

  Godziny pracy:
  Poniedziałek 9.15 – 13.20
  Wtorek 9.15 – 13.20
  Środa 9.15 – 13.20
  Czwartek 9.15 – 14.00

 • Doradca zawodowy – Ewa Rostańska-Ciach z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1,
  Warszawa, ul. Złota 1 lokal 3
  tel. 22 826 99 86

  Godziny pracy:
  Poniedziałek 15.00 – 19.00
  Środa 15.00 – 19.00