Doradztwo zawodowe

1. Doradztwo zawodowe w szkole jest adresowane przede wszystkim do uczniów i rodziców. Nauczyciele mają służyć pomocą i wsparciem w tym zakresie.

CEL:
Doradztwo zawodowe ma przygotować uczniów do trafnego wyboru dalszej drogi kształcenia i zawodu poprzez:

 • samopoznanie uczniów (zainteresowania, zdolności, cechy temperamentu i osobowości),
 • poszerzanie wiedzy na temat rynku edukacji i pracy,
 • motywowanie do zajęcia się planowaniem i podejmowaniem decyzji dotyczących przyszłości zawodowej.

FORMY:

 • zajęcia warsztatowe,
 • wykłady, pogadanki,
 • indywidualne konsultacje,
 • badanie testami psychologicznymi i pedagogicznymi,
 • targi, konkursy,
 • rozpowszechnianie informacji na temat możliwości dalszego kształcenia (tablica informacyjna).

2. Osoby koordynujące doradztwo zawodowe:

 • Osobą koordynującą w szkole doradztwo zawodowe jest pani prof. Karolina Bober.
 • Doradca zawodowy – Ewa Rostańska-Ciach z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1,
  Warszawa, ul. Złota 1 lokal 3,
  tel. 22 826 99 86.

Mgr Ewa Rostańska-Ciach jest z wykształcenia psychologiem oraz doradcą zawodowym i edukacyjnym. Głównym celem jej pracy jest wspieranie młodzieży w podejmowaniu decyzji o dalszym kształceniu oraz odkrywanie mocnych stron i predyspozycji uczniów.

Godziny pracy:
– poniedziałek – 14.00-19.00,
– wtorek – 8.30-12.30,
– środa – 8.30-11.30,
– czwartek – 9.30-13.30,
– piątek – 14.00-18.00.