Zebrania rodziców 2023/2024

TerminZebranie
5 września 2023 r., godz. 17:30Zebranie rodziców uczniów klas I
7 września 2023 r., godz. 17:30Zebranie rodziców uczniów klas II
87 września 2023 r., godz. 18:00Zebranie rodziców uczniów klas III
7 września 2023 r., godz. 18:30Zebranie rodziców uczniów klas IV
16 listopada 2024 r.Dzień otwarty dla rodziców uczniów klas I-IV
11 stycznia 2024 r.Zebranie rodziców uczniów klas I-IV
(wyniki klasyfikacji śródrocznej)
11 kwietnia 2024 r.„Dzień otwarty” dla rodziców uczniów klas I – IV
(m.in. dotyczy wstępnej informacji o zagrożeniach
ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego w klasach IV)
6 czerwca 2024 r.„Dzień otwarty” dla rodziców uczniów klas I – III
(m.in. dotyczy wstępnej informacji o zagrożeniach
ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego)

Szczegółowe informacje dotyczące zebrań są zamieszczane kilka dni przed zebraniami w Ogłoszeniach.