Zebrania rodziców

TerminZebranie
14 września 2017 r.Zebranie rodziców uczniów klas I-III
9 listopada 2017 r.Dzień otwarty dla rodziców uczniów klas I-III
14 grudnia 2017 r.Dzień otwarty dla rodziców uczniów klas I-III
(m. in. dotyczy informacji o zagrożeniach ocenami
niedostatecznymi na koniec I semestru w klasach I-III)
11 stycznia 2018 r.Semestralne zebranie rodziców uczniów klas I-III
(wyniki klasyfikacji śródrocznej)
1 marca 2018 r.Dzień otwarty dla rodziców uczniów klas I-III
5 kwietnia 2018 r.Dzień otwarty dla rodziców uczniów klas I-III,
(m. in. dotyczy informacji o zagrożeniach ocenami
niedostatecznymi na koniec roku szkolnego w klasach III)
7 czerwca 2018 r.Dzień otwarty dla rodziców uczniów klas I i II
(m. in. dotyczy informacji o zagrożeniach ocenami
niedostatecznymi na koniec roku szkolnego)