Zebrania rodziców

TerminZebranie
8 września 2021 r., godz. 17:30Zebranie rodziców uczniów klas I
8 września 2021 r., godz. 18:00Zebranie rodziców uczniów klas II
9 września 2021 r., godz. 17:30Zebranie rodziców uczniów klas III (G)
9 września 2021 r., godz. 18:00Zebranie rodziców uczniów klas III (P)
25 listopada 2021 r.Dzień otwarty dla rodziców uczniów klas I-III
27 stycznia 2022 r.Zebranie rodziców uczniów klas I-III
(wyniki klasyfikacji śródrocznej)
7 kwietnia 2022 r.„Dzień otwarty” dla rodziców uczniów klas I – III
(m.in. dotyczy wstępnej informacji o zagrożeniach ocenami
niedostatecznymi na koniec roku szkolnego w klasach III (G)
2 czerwca 2022 r.„Dzień otwarty” dla rodziców uczniów klas I – III
(m.in. dotyczy wstępnej informacji o zagrożeniach
ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego)

Szczegółowe informacje dotyczące zebrań są zamieszczane kilka dni przed zebraniami w Ogłoszeniach.