Zebrania rodziców

TerminZebranie
9 września 2020 r., godz. 17:30Zebranie rodziców uczniów klas I
10 września 2020 r., godz. 17:30Zebranie rodziców uczniów klas: IIA(P), IIB(P), IIC(P), IID(P), IIE(P)
16 września 2020 r., godz. 17:30Zebranie rodziców uczniów klas: IIA(G), IIB(G), IIC(G), IID(G)
17 września 2020 r., godz. 17:30Zebranie rodziców uczniów klas III
17 grudnia 2020 r.Dzień otwarty dla rodziców uczniów klas I-III
– spotkanie zorganizowane online
28 stycznia 2021 r.
(zmiana terminu z 14 stycznia na 28 stycznia 2020 r.)
Zebranie rodziców uczniów klas I-III
(wyniki klasyfikacji śródrocznej)
8 kwietnia 2021 r.Dzień otwarty dla rodziców uczniów klas I-III
(m. in. dotyczy wstępnej informacji o zagrożeniach
ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego w klasach III)
10 czerwca 2021 r.Dzień otwarty dla rodziców uczniów klas I-II
(m. in. dotyczy wstępnej informacji o zagrożeniach
ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego)

Szczegółowe informacje dotyczące zebrań są zamieszczane kilka dni przed zebraniami w Ogłoszeniach.