Zebrania rodziców

TerminZebranie
1 września 2022 r., godz. 17:00Zebranie rodziców uczniów klas I
8 września 2022 r., godz. 17:00Zebranie rodziców uczniów klas IV
8 września 2022 r., godz. 17:45Zebranie rodziców uczniów klas III
8 września 2022 r., godz. 18:15Zebranie rodziców uczniów klas II
17 listopada 2022 r.Dzień otwarty dla rodziców uczniów klas I-IV
19 stycznia 2023 r.Zebranie rodziców uczniów klas I-IV
(wyniki klasyfikacji śródrocznej)
30 marca 2023 r.„Dzień otwarty” dla rodziców uczniów klas I – IV
(m.in. dotyczy wstępnej informacji o zagrożeniach
ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego w klasach IV)
1 czerwca 2023 r.„Dzień otwarty” dla rodziców uczniów klas I – III
(m.in. dotyczy wstępnej informacji o zagrożeniach
ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego)

Szczegółowe informacje dotyczące zebrań są zamieszczane kilka dni przed zebraniami w Ogłoszeniach.