Zebrania rodziców

TerminZebranie
6 września 2018 r.Zebranie rodziców uczniów klas I
13 września 2018 r.Zebranie rodziców uczniów klas II, III
8 listopada 2018 r.Dzień otwarty dla rodziców uczniów klas I-III
20 grudnia 2018 r.Dzień otwarty dla rodziców uczniów klas I-III
(m. in. dotyczy informacji o zagrożeniach ocenami
niedostatecznymi na koniec I semestru w klasach I-III)
10 stycznia 2019 r.Zebranie rodziców uczniów klas I-III
(wyniki klasyfikacji śródrocznej)
28 marca 2019 r.Dzień otwarty dla rodziców uczniów klas I-III,
(m. in. dotyczy informacji o zagrożeniach ocenami
niedostatecznymi na koniec roku szkolnego w klasach III)
30 maja 2019 r.Dzień otwarty dla rodziców uczniów klas I, II
(m. in. dotyczy informacji o zagrożeniach ocenami
niedostatecznymi na koniec roku szkolnego)