Zebrania rodziców

TerminZebranie
5 września 2019 r.Zebranie rodziców uczniów klas I
12 września 2019 r.Zebranie rodziców uczniów klas II, III
7 listopada 2019 r.Dzień otwarty dla rodziców uczniów klas I-III
19 grudnia 2019 r.Dzień otwarty dla rodziców uczniów klas I-III
16 stycznia 2020 r.Zebranie rodziców uczniów klas I-III
(wyniki klasyfikacji śródrocznej)
2 kwietnia 2020 r.Dzień otwarty dla rodziców uczniów klas I-III,
(m. in. dotyczy informacji o zagrożeniach ocenami
niedostatecznymi na koniec roku szkolnego w klasach III)

Zebranie odwołane z powodu pandemii koronawirusa.

4 czerwca 2020 r.Dzień otwarty dla rodziców uczniów klas I, II
(m. in. dotyczy informacji o zagrożeniach ocenami
niedostatecznymi na koniec roku szkolnego)

Zebranie odwołane z powodu pandemii koronawirusa.