Historia i tradycja
Sztandar

Sztandar szkoły to symbol jej historii i tradycji. Jest on używany w najważniejszych uroczystościach szkolnych (rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, ślubowanie klas pierwszych) i rocznicowych (Święto Konstytucji 3 Maja, Święto Niepodległości) zgodnie ze szkolnym ceremoniałem. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a jego przechowywanie i prezentowanie – postawy szacunku. Dlatego osoby wchodzące w skład pocztu sztandarowego to uczniowie osiągający dobre wyniki w nauce i wyróżniające się osobistą kulturą. Insygnia pocztu sztandarowego to biało – czerwone szarfy założone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze oraz białe rękawiczki.

Sztandar wykonany jest z jedwabnego rypsu i ozdobiony złotymi frędzlami. Przytwierdzony jest on do drzewca z drewna w jasnym kolorze i głowicy w kształcie godła państwowego.
Awers sztandaru w centralnej części zdobi podobizna patrona szkoły otoczona złotym napisem: „XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie”.
Awers sztandaru stanowi biały orzeł z zwróconą w prawo głową ozdobioną złotą koroną na czerwonym tle. Dziób i szpony również mają złotą barwę. Godłu państwowemu towarzyszy, także w złotym kolorze, dewiza szkoły: „Ojczyzna, Nauka, Praca”.

Używany do roku szkolnego 2006/2007 sztandar szkoła ma od czasu nadania jej imienia w latach pięćdziesiątych.

Z biegiem lat sztandar uległ zniszczeniu, dlatego od roku szkolnego 2007/2008 liceum ma nowy sztandar, niemal identyczny z poprzednim (różnica dotyczy kroju czcionki oraz kolorystki portretu patrona).

6 września 2007 r. w Bazylice Św. Krzyża przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 odbyła się Msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego, w czasie której poświęcono nowy sztandar liceum. We mszy uczestniczyły poczty sztandarowe z pozostałych śródmiejskich liceów.
Nowy sztandar jest przechowywany w gabinecie dyrektora skąd zabierany jest na ważne uroczystości, natomiast poprzednio używany sztandar znajduje się jako eksponat w zamkniętej gablocie w sali historycznej nr 206.