Projekt Twarzą w twarz ze sportem – wywiad z piłkarzem ręcznym Karolem Bieleckim

Projekt „Twarzą w twarz ze sportem” to inicjatywa uczniowska przygotowana w ramach przedmiotu „Ekonomia w praktyce” pod opieką Pani Profesor Joanny Górniak.

Chcielibyśmy zaprosić wszystkich uczniów oraz ich rodziców, a także kadrę pedagogiczną oraz dyrekcję naszej szkoły do obejrzenia naszego wywiadu z piłkarzem ręcznym Karolem Bieleckim, z którym rozmawialiśmy o jego karierze sportowej oraz o tym, co motywowało go do działania. W ten sposób chcielibyśmy zaprezentować ścieżkę udanej kariery sportowej i zachęcić do realizowania własnych planów, nie tylko związanych z nauką, ale też z zainteresowaniami pozaszkolnymi.

Wywiad z piłkarzem ręcznym – Karolem Bieleckim (wywiad dostępny z napisami):