Matura 2022 (maj 2022 r.)

Do matury w starej formuje przystąpił w tym roku ostatni rocznik absolwentów trzyletniego liceum, a wcześniej gimnazjum. Tuż po majówce, 4 maja o godz. 9, rozpoczął się pierwszy obowiązkowy egzamin pisemny – język polski na poziomie podstawowym. Następnego dnia – podstawowa matematyka, a w piątek – podstawowy język obcy nowożytny. Od 9. maja uczniowie przystępowali do pisemnych egzaminów na poziomie rozszerzonym.