Szkolny pedagog

W naszym liceum możliwe jest korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przypadku wystąpienia różnego typu problemów. Do najczęściej zgłaszanych trudności należą: niepowodzenia szkolne, kłopoty w radzeniu sobie ze stresem, problemy osobiste, rodzinne, materialne, a także trudności w relacjach z rówieśnikami i nauczycielami.

Funkcję pedagoga szkolnego pełni mgr Katarzyna Lipska. Posiada wykształcenie psychologiczne. Zajmuje się przede wszystkim pomocą w sytuacji trudności w nauce, w relacjach nauczyciel-uczeń, ale udziela również pomocy psychologicznej w wypadku wystąpienia innych problemów. Dodatkowo organizuje pomoc socjalną i opiekuje się uczniami dyslektycznymi. Diagnozuje również zdolności i predyspozycje zawodowe.

DROGI UCZNIU – JEŻELI:

 • martwi Cię coś, z czym nie potrafisz sobie sam poradzić,
 • czujesz się samotny i niezrozumiany,
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób,
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić,

MOŻESZ LICZYĆ NA:

 • profesjonalne podejście,
 • uważne wysłuchanie,
 • życzliwość,
 • zaangażowanie,
 • dyskrecję.

DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI PEDAGOG MOŻE BYĆ POMOCNY W:

 • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb ich dziecka,
 • rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • określaniu form i sposobów udzielania pomocy dziecku i rodzinie.

Konsultacje dla uczniów i rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

– poniedziałek – 8.45-15.30,
– wtorek – 8.45-14.30,
– środa – 8.45-14.30,
– czwartek – 8.45-15.30,
– piątek – 8.45-11.45.

W godzinach pracy pedagog znajduje się w gabinecie (pokój 314) lub na terenie szkoły.
Uczniowie mogą się zgłaszać w godzinach pracy.
Rodziców uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: (22) 551-75-49.