Szkolny pedagog

Funkcję pedagoga szkolnego pełni mgr Katarzyna Lipska. Z wykształcenia jest psychologiem i pedagogiem. W naszej szkole pracuje od 12 lat.

Zajmuje się pomocą uczniom w sytuacji niepowodzeń szkolnych oraz w relacjach nauczyciel-uczeń/klasa. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne w klasach. Udziela pomocy psychologicznej uczniom mającym problemy rodzinne, rówieśnicze, decyzyjne, sytuacyjne emocjonalne, w radzeniu sobie ze stresem, z funkcjonowaniem w grupie społecznej. Diagnozuje możliwości intelektualne i predyspozycje zawodowe przy użyciu testów psychologicznych. Organizuje pomoc socjalną. Koordynuje w szkole działania związane ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z programem profilaktyczno-wychowawczym.

Zgłoś się do pedagoga, jeśli:

 • potrzebujesz wsparcia,
 • chcesz porozmawiać o swoich uczuciach, trudnościach,
 • masz problem i nie wiesz co zrobić,
 • czujesz się samotny i niezrozumiany,
 • twoja nauka jest nieefektywna, masz trudności z organizacją czasu,
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, rodzicami, kolegami,
 • chcesz pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób,
 • chcesz zaplanować własną ścieżkę edukacyjną,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

Dla rodziców i nauczycieli pedagog może być pomocny w:

 • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb ich dziecka,
 • rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • określaniu form i sposobów udzielania pomocy dziecku i rodzinie,
 • sytuacjach kiedy potrzebna jest pomoc, wsparcie czy dostęp do informacji.

Konsultacje dla uczniów i rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

– poniedziałek – 8.45-15.30,
– wtorek – 8.45-13.45,
– środa – 8.45-14.00,
– czwartek – 8.45-15.30,
– piątek – 8.45-12.00.

W godzinach pracy pedagog znajduje się w gabinecie (pokój 314) lub na terenie szkoły.
Uczniowie mogą się zgłaszać w godzinach pracy.
Rodziców uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: (22) 551-75-49.