Uroczystość ślubowania klas pierwszych (październik 2022 r.)

Dnia 14 października 2022 roku w piątek o godzinie 9.00 odbyło się ślubowanie klas pierwszych w XXXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Uroczystość ta przypadła na coroczny Dzień Komisji Edukacji Narodowej i była celebracją ważnego dla uczniów i nauczycieli święta.  Pierwszoklasistom towarzyszyła pani dyrektor Mariola Borzyńska, nauczyciele, pracownicy szkoły, przewodniczący Rady Rodziców oraz honorowy gość- Pan Bogdan Madej, poprzedni wieloletni dyrektor LO. Opowieść Pani prof. Ewy Kniaziołuckiej o Jarosławie Dąbrowskim przybliżyła uczniom klas pierwszych postać patrona szkoły. Po przemówieniach dyrekcji, rodziców i przewodniczącego Samorządu Szkolnego wszystkie klasy pierwsze przystąpiły do wygłoszenia preambuły ślubowania. Na środek wystąpili przedstawiciele sześciu klas.  Skłaniając głowy przed sztandarem szkoły, złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie pierwszoklasiści obejrzeli kilka filmów nakręconych przez starszych uczniów z okazji Dnia Patrona, opowiadających o życiu szkoły. Nauczyciele otrzymali nagrody i wyróżnienia, a Dyrekcja życzyła wszystkim efektywnej nauki i miło spędzonego czasu w murach szkoły.

Opracowanie: Amelia Korzeniewska, kl. 1b

W dniu święta Komisji Edukacji Narodowej – 14 października – odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych. Po części oficjalnej uczniowie wysłuchali interesujących informacji o Patronie Szkoły, o którym opowiadała pani prof. Ewa Kniaziołucka. Później nastąpiła część artystyczna – filmy krótkometrażowe zrealizowane przez uczniów XXXVII LO i nagrodzone w konkursie z okazji Dnia Patrona w roku szkolnym 2021/ 2022 rozbawiły wszystkich w sali gimnastycznej.