Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021

Przewodniczący: Jacek Bilski (1d)
Wiceprzewodniczący: Marcin Sowiński (3b)
Sekretarz: Agnieszka Misiołek (2aG)
Skarbnik: Sylwia Śmiecińska (2dP)

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021

Przewodnicząca: Agnieszka Gadzińska (2dG)
Wiceprzewodnicząca: Marzena Bukowska-Olejniczak (2cP)
Członek: Agnieszka Pałka (1c)

Dokumenty Rady Rodziców

Kontakt z Radą Rodziców: radarodzicow37dabrowski@gmail.com

Wpłaty kwoty zadeklarowanej składki można dokonywać na konto:
Rada Rodziców przy XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego
Warszawa, ul. Świętokrzyska 1
Santander Bank Polska S.A.  66 O/W-wa
67 1090 1883 0000 0001 1460 8937
.
Prosimy wpisać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz tytuł wpłaty.