Spotkanie z uczniem z wymiany międzynarodowej Guglielmo Balducci (październik 2023 r.)

W październiku, dzięki inicjatywie uczennicy klasy 2e, Mai Michalskiej, dla uczniów klas drugich i trzecich został zorganizowany cykl spotkań z uczniem z wymiany międzynarodowej Guglielmo Balducci. Guglielmo przyjechał z Włoch i będzie chodził do naszej szkoły przez najbliższy rok, natomiast Maja jest jego opiekunką w ramach wolontariatu w organizacji AFS, z którą współpracuje od roku.

Spotkanie miało charakter poznawczy, jego głównym celem była prezentacja przygotowana przez Guglielmo na temat Włoch, ich historii i kultury oraz rozmowa z uczniami na temat jego doświadczeń w Polsce, Warszawie, naszej szkole. Uczniowie mieli szansę zapoznać się z informacjami dotyczącymi systemu edukacji we Włoszech, różnicami z jakimi Guglielmo się spotkał w polskiej szkole i jego wrażeniami z miesięcznego pobytu w Polsce. Oczywiście ważną kwestią były również kulinaria i pogoda.