Klasy mat-geo w Górach Świętokrzyskich (wrzesień 2022 r.)

29 września 2022 roku odbyła się czterodniowa wycieczka klas o profilu mat-geo, czyli klasy 3e i 4e, do Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. Pojechaliśmy tam pod opieką pani dyr. Marioli Borzyńskiej, pana prof. Grzegorza Kaczmarczyka oraz pani prof. Moniki Wardy-Stachowskiej.

Pierwszego dnia, od razu po przyjeździe, ruszyliśmy do nieczynnego kamieniołomu ,,Rzepkaˮ na krótkie wprowadzenie o genezie Gór Świętokrzyskich, w których się znajdowaliśmy. Zobaczyliśmy następnie największe w całych Górach Świętokrzyskich złoża żyły kalcytowej ,,Różankiˮ umiejscowione w górze Stokówce. Dzień zakończyliśmy wydobywaniem amonitów i innych skamielin dewońskich w nieczynnym kamieniołomie Gnieździska.

Drugiego dnia niestety pogoda nam nie dopisywała, ale nie powstrzymało to nas przed zobaczeniem Zachełmia. To tam, w miejscu gdzie tetrapody wyszły po raz pierwszy na ląd, zagłębiliśmy się w historię dewonu. Następnym punktem naszej wycieczki było odwiedzenie systemu jaskiń w Kieleckiej Kadzielni. Gdy pogoda się zepsuła, pojechaliśmy do Centrum Geoedukacji, zobaczyć wystawę muzealną. Po powrocie do ośrodka mieliśmy czas na integrację przed wieczornym wykładem ,,Zrozumieć tektonikę płytˮ.

Trzeci dzień zaczęliśmy od pieszej wycieczki od Góry Zamkowej do Góry Zelejowej. Po południu poszliśmy zwiedzić wizytówkę Chęcin – Zamek, gdzie dzięki wyjątkowemu przewodnikowi poznaliśmy historię miasta.

W dzień wyjazdu nie zabrakło nam czasu na poranne warsztaty. Podzieliliśmy się na trzy grupy, żeby wziąć udział w różnych zajęciach: ,,Świat mikroskaliˮ, ,,Skały i minerałyˮ oraz ,,Earth – zajęcia na komputerachˮ. Potem niestety nadszedł już czas na pożegnania i powrót do Warszawy. Dzięki naszym instruktorom: Erykowi Szumańskiemu, Damianowi Ługowskiemu i Aleksandrowi Majchrzykowi oraz naszym opiekunom te kilka dni minęły bardzo szybko i w przyjemnej atmosferze.

Opracowanie: Nina Wścieklicka, kl. 3e