Rekrutacja 2020/2021 (on-line)

Z powodu trwającej pandemii koronawirusa i niemożności zorganizowania w najbliższych dniach Dnia Otwartego dla kandydatów do klas I, proponujemy kandydatom zapoznanie się z:

Poniżej znajdują się informacje dotyczące rekrutacji dla klas I w roku szkolnym 2020/2021

Oferta edukacyjna dla klas I oraz kryteria i zasady rekrutacji dla klas I w roku szkolnym 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 planujemy utworzenie pięciu klas pierwszych o następujących rozszerzonych zajęciach edukacyjnych:

Klasa A

Rozszerzone zajęcia edukacyjnejęzyk polski, historia, wiedza o społeczeństwie
Języki obcejęzyk angielski i jeden język obcy do wyboru spośród: niemiecki, włoski, rosyjski

Klasa B

Rozszerzone zajęcia edukacyjnejęzyk angielski, język włoski – rozszerzone zajęcia edukacyjne w ramach przedmiotu uzupełniającego

Klasa C

Rozszerzone zajęcia edukacyjnejęzyk polski, matematyka, fizyka, informatyka
Języki obcejęzyk angielski i jeden język obcy do wyboru spośród: niemiecki, włoski, rosyjski

Klasa D

Rozszerzone zajęcia edukacyjnematematyka, biologia, chemia
Języki obcejęzyk angielski i jeden język obcy do wyboru spośród: niemiecki, włoski, rosyjski

Klasa E

Rozszerzone zajęcia edukacyjnematematyka, geografia,
ekonomia w praktyce w klasie II i III, geografia z elementami statystyki i matematyki w klasie IV
Języki obcejęzyk angielski i jeden język obcy do wyboru spośród: niemiecki, włoski, rosyjski

Uwaga: Języki obce w klasach: IA  i ID oraz IC i IE będą nauczane w grupach międzyoddziałowych.

Kandydat wypełniając w systemie elektronicznym kwestionariusz-podanie o przyjęcie do ww. klasy jednocześnie dokonuje wyboru drugiego języka obcego, którego chciałby uczyć się w szkole.