Współpraca zagraniczna

Do jednych z najlepszych tradycji szkoły należą międzynarodowe wymiany, przede wszystkim włoskie. Są one ważnym dopełnieniem nauki języków obcych. Włożyliśmy niemało trudu w organizację tego przedsięwzięcia, ale efekty są imponujące. Do tej pory odbyło się już kilkadziesiąt wymian i doprawdy trudno byłoby sobie wyobrazić Dąbrowskiego bez wyjazdów naszych uczniów i przyjmowania zagranicznych gości.

Poza pierwszym celem wymian, jakim jest praktyczna nauka języka, jest to również wzajemne poznanie historii i kultury odwiedzanego kraju, toteż odbywają się one według starannie przygotowanego programu. Wyjazdy sprzyjają także indywidualnym kontaktom i integracji młodzieży, zwłaszcza że w czasie trwania wymiany zarówno nasza młodzież jak i goście dużo czasu spędzają w rodzinach. Kontakty te, poza atrakcyjną stroną turystyczną, mobilizują naszych uczniów do nauki języków i pozwalają sprawdzić stopień ich znajomości w praktyce.

Organizujemy również wycieczki edukacyjne do Wielkiej Brytanii, podczas której uczniowie zwiedzają Londyn i poznają anglosaską kulturę i obyczaje.

Ponadto w 2008 r. zakończyliśmy trzyletnią współpracę ze szkołami z Grecji i Hiszpanii, z którymi wspólnie braliśmy udział w międzynarodowym programie Socrates-Comenius.

Również nasza kadra pedagogiczna podnosi swoje kwalifikacje na kursach doskonalenia zawodowego w ramach unijnego programu Comenius – Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej.

W dalszym ciągu poszukujemy partnerów do wymian i gotowi jesteśmy nawiązać nowe kontakty.