Rekrutacja 2021/2022

W związku z powtarzającym się pytaniem kandydatów o liczbę punktów uprawniającą do zakwalifikowania się do poszczególnych oddziałów poniżej zamieszczamy link:
Dla kandydatów – liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania do przyjęcia do klas pierwszych w 2020 r.

Zapraszamy do obejrzenia filmów przygotowanych przez uczniów prezentujących poszczególne klasy (filmy dostępne z napisami):
Dla kandydatów do klas I – filmy – prezentacje klas (2021).

15 kwietnia 2021 roku odbył się „Dzień otwarty dla kandydatów” do XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Zapraszamy do obejrzenia transmisji z wydarzenia. Szczegóły w ogłoszeniu Dla kandydatów do klas I – Wirtualny Dzień Otwarty.

W roku szkolnym 2021/2022 planujemy utworzenie pięciu oddziałów klas pierwszych z rozszerzonymi, dodatkowymi i uzupełniającymi zajęciami edukacyjnymi:

Klasa A

Rozszerzone zajęcia edukacyjnejęzyk polski
historia
wiedza o społeczeństwie
Języki obcejęzyk angielski i jeden język obcy do wyboru: niemiecki, włoski, rosyjski

Klasa B

Rozszerzone zajęcia edukacyjnejęzyk angielski
język włoski – rozszerzone zajęcia edukacyjne w ramach przedmiotu uzupełniającego
język polski

Klasa C

Rozszerzone zajęcia edukacyjnematematyka
fizyka
informatyka
Języki obcejęzyk angielski i jeden język obcy do wyboru: niemiecki, włoski, rosyjski

Klasa D

Rozszerzone zajęcia edukacyjnematematyka
biologia
chemia
Języki obcejęzyk angielski i jeden język obcy do wyboru: niemiecki, włoski, rosyjski

Klasa E

Rozszerzone zajęcia edukacyjnematematyka
geografia
Zajęcia dodatkoweekonomia w praktyce w klasie II i III
geografia z elementami statystyki i matematyki w klasie IV
Języki obcejęzyk angielski i jeden język obcy do wyboru: niemiecki, włoski, rosyjski

Uwaga: Języki obce w klasach: IA , IC, ID, IE będą nauczane w grupach międzyoddziałowych.

Kandydat wypełniając w systemie elektronicznym kwestionariusz-podanie o przyjęcie do ww. klasy jednocześnie dokonuje wyboru drugiego języka obcego, którego chciałby uczyć się w szkole.