Rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja uzupełniająca – etap zakończony

Szanowni Państwo,
Komisja Rekrutacyjna informuje, iż zakończył się etap przyjmowania i weryfikowania wniosków do rekrutacji uzupełniającej.
Prace Komisji Rekrutacyjnej zostaną wznowione w dn. 17 sierpnia br.

Rekrutacja – dane kontaktowe do Komisji Rekrutacyjnej

Rekrutacja uzupełniająca

Aby przystąpić do rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca należy w terminie 3-5 sierpnia 2021 r. wypełnić DWA wnioski:

Wydrukowane i podpisane wnioski oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym kandydaci składają w szkole osobiście lub wysyłają w formie elektronicznej na adres rekrutacja@dabrowski37lo.edu.pl.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego zostały podane do wiadomości publicznej w szkole w dniu 22.07.2021 r.
Z uwagi na sytuację epidemiczną zachęcamy do sprawdzenia statusu kandydata w systemie rekrutacji VULCAN.
Poniżej publikujemy najniższą liczbę punktów uprawniającą do zakwalifikowania do poszczególnych oddziałów w XXXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego wygenerowaną przez system rekrutacji VULCAN w dn. 22 lipca 2021 r. na podstawie list kandydatów zakwalifikowanych.
 • 1ANk hist-pol-wos (ang-niem) – 165,3
 • 1ANp hist-pol-wos (ang-niem) – 163,7
 • 1AR hist-pol-wos (ang-ros) – 161,35
 • 1AW hist-pol-wos (ang-wło) – 166
 • 1B ang-pol-wło (ang-wło) – 169,75
 • 1CNk fiz-inf-mat (ang-niem) – 172
 • 1CNp fiz-inf-mat (ang-niem) – 170,1
 • 1CR fiz-inf-mat (ang-ros) – 168,45
 • 1CW fiz-inf-mat (ang-wło) – 169,2
 • 1DNk biol-chem-mat (ang-niem) – 169,35
 • 1DNp biol-chem-mat (ang-niem) – 167,1
 • 1DR biol-chem-mat (ang-ros) – 165,85
 • 1DW biol-chem-mat (ang-wło) – 169,9
 • 1ENk geogr-mat (ang-niem) – 170,25
 • 1ENp geogr-mat (ang-niem) – 170,8
 • 1ER geogr-mat (ang-ros) – 169,3
 • 1EW geogr-mat (ang-wło) – 170,95

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ogłoszony przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty z 25 lutego 2021 r.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych – 2021 r. (strona Kuratorium Oświaty w Warszawie) (odnośnik otwiera się w nowej zakładce)

W związku z powtarzającym się pytaniem kandydatów o liczbę punktów uprawniającą do zakwalifikowania się do poszczególnych oddziałów poniżej zamieszczamy link:
Dla kandydatów – liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania do przyjęcia do klas pierwszych w 2020 r.

Zapraszamy do obejrzenia filmów przygotowanych przez uczniów prezentujących poszczególne klasy (filmy dostępne z napisami):
Dla kandydatów do klas I – filmy – prezentacje klas (2021).

15 kwietnia 2021 roku odbył się „Dzień otwarty dla kandydatów” do XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Zapraszamy do obejrzenia transmisji z wydarzenia. Szczegóły w ogłoszeniu Dla kandydatów do klas I – Wirtualny Dzień Otwarty.

W roku szkolnym 2021/2022 planujemy utworzenie pięciu oddziałów klas pierwszych z rozszerzonymi, dodatkowymi i uzupełniającymi zajęciami edukacyjnymi:

Klasa A

Rozszerzone zajęcia edukacyjnejęzyk polski
historia
wiedza o społeczeństwie
Języki obcejęzyk angielski i jeden język obcy do wyboru: niemiecki, włoski, rosyjski

Klasa B

Rozszerzone zajęcia edukacyjnejęzyk angielski
język włoski – rozszerzone zajęcia edukacyjne w ramach przedmiotu uzupełniającego
język polski

Klasa C

Rozszerzone zajęcia edukacyjnematematyka
fizyka
informatyka
Języki obcejęzyk angielski i jeden język obcy do wyboru: niemiecki, włoski, rosyjski

Klasa D

Rozszerzone zajęcia edukacyjnematematyka
biologia
chemia
Języki obcejęzyk angielski i jeden język obcy do wyboru: niemiecki, włoski, rosyjski

Klasa E

Rozszerzone zajęcia edukacyjnematematyka
geografia
Zajęcia dodatkoweekonomia w praktyce w klasie II i III
geografia z elementami statystyki i matematyki w klasie IV
Języki obcejęzyk angielski i jeden język obcy do wyboru: niemiecki, włoski, rosyjski

Uwaga: Języki obce w klasach: IA , IC, ID, IE będą nauczane w grupach międzyoddziałowych.

Kandydat wypełniając w systemie elektronicznym kwestionariusz-podanie o przyjęcie do ww. klasy jednocześnie dokonuje wyboru drugiego języka obcego, którego chciałby uczyć się w szkole.