Warsztaty w Muzeum Narodowym (styczeń 2019 r.)

Jak co roku klasy pierwsze uczestniczyły w warsztatach na temat sztuki współczesnej organizowanych w Muzeum Narodowym. Oglądając prace Zbigniewa Libery, Władysława Strzemińskiego czy Andrzeja Wróblewskiego, uczniowie próbowali odpowiedzieć na pytanie, co oznacza wolność w sztuce i co może tę wolność ograniczać.