Rekrutacja

Punkt rekrutacyjny w szkole – godziny pracy

Punkt rekrutacyjny jest czynny w dni robocze:
23.06.2023 – 12.07.2023 w godz. 9.00-15.00
21.07.2023 – 26.07.2023 w godz. 9.00-15.00
31.07.2023 – 02.08.2023 w godz. 9.00-15.00

Komisja Rekrutacyjna nie pracuje w soboty i niedziele.

Rekrutacja uzupełniająca – zakończenie etapu przyjmowania wniosków

Komisja Rekrutacyjna informuje, iż zakończył się etap przyjmowania wniosków do rekrutacji uzupełniającej.
Komisja Rekrutacyjna kontaktuje się indywidualnie z wybranymi do zakwalifikowania kandydatami.

Rekrutacja uzupełniająca

Aby przystąpić do rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca należy w terminie 31.07.2023-02.08.2023 r. w godzinach pracy komisji rekrutacyjnej złożyć wypełniony wniosek do XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie na poniższym formularzu:

Kandydaci lub ich rodzice składają wniosek w szkole osobiście.
UWAGA! Tylko poprawnie wypełnione i złożone w terminie wnioski będą rozpatrywane.

Rekrutacja – 21.07.2023 r., liczba punktów do poszczególnych oddziałów 

Poniżej publikujemy najniższą liczbę punktów uprawniającą do zakwalifikowania do poszczególnych oddziałów w XXXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego wygenerowaną przez system rekrutacji VULCAN w dn. 21 lipca 2023 na podstawie list kandydatów zakwalifikowanych:

 • 1A (hist-pol-wos) – 164,8
 • 1B (ang-pol-wło) – 170,7
 • 1C (fiz-inf-mat) – 170,1
 • 1D (biol-chem-mat) – 171,15
 • 1E (geogr-mat) – 168,25
 • 1F (geogr-mat) – 167,65
 • 1G (biol-chem) – 169,35
Rekrutacja – 21.07.2023 r., godz. 12.00 – listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego zostaną podane do wiadomości publicznej w szkole w dniu 21.07.2023 r. o godz. 12.00
Zachęcamy do sprawdzenia statusu kandydata w systemie rekrutacji VULCAN.

Spotkanie informacyjne dla uczniów szkół podstawowych

Spotkanie informacyjne dla uczniów szkół podstawowych dotyczące oferty edukacyjnej oraz rekrutacji na rok szkolny 2023/2024
odbędzie się 20 kwietnia 2023 r. (czwartek) o godzinie 17.00 w budynku szkoły.

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną oraz kryteriami i zasadami rekrutacji dla klas I w roku szkolnym 2023/2024

Oferta edukacyjna dla klas I w roku szkolnym 2023/2024

Kryteria i zasady rekrutacji dla klas I w roku szkolnym 2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024 planujemy utworzenie siedmiu oddziałów klas pierwszych z rozszerzonymi, dodatkowymi i uzupełniającymi zajęciami edukacyjnymi:

Klasa A

Rozszerzone zajęcia edukacyjnejęzyk polski
historia
wiedza o społeczeństwie
Języki obcejęzyk angielski i jeden język obcy do wyboru: niemiecki, włoski

Klasa B

Rozszerzone zajęcia edukacyjnejęzyk angielski
język włoski – rozszerzone zajęcia edukacyjne w ramach przedmiotu uzupełniającego
język polski

Klasa C

Rozszerzone zajęcia edukacyjnematematyka
fizyka
informatyka
Języki obcejęzyk angielski i jeden język obcy do wyboru: niemiecki, włoski

Klasa D

Rozszerzone zajęcia edukacyjnematematyka
biologia
chemia
Języki obcejęzyk angielski i jeden język obcy do wyboru: niemiecki, włoski

Klasa E

Rozszerzone zajęcia edukacyjnematematyka
geografia
Zajęcia uzpełniająceekonomia w praktyce w klasie II i III
Języki obcejęzyk angielski i jeden język obcy do wyboru: niemiecki, włoski

Klasa F

Rozszerzone zajęcia edukacyjnematematyka
geografia
Zajęcia uzpełniająceekonomia w praktyce w klasie II i III
Języki obcejęzyk angielski i jeden język obcy do wyboru: niemiecki, włoski

Klasa G

Rozszerzone zajęcia edukacyjnechemia
biologia
Języki obcejęzyk angielski i jeden język obcy do wyboru: niemiecki, włoski

Uwaga: Języki obce w klasach: IA, IC, ID, IE, IF, IG będą nauczane w grupach międzyoddziałowych, w tym:

 • język angielski – kontynuacja w podziale na grupy zgodnie z poziomem zaawansowania;
 • język włoski – od podstaw;
 • język niemiecki – od podstaw lub kontynuacja. Utworzenie grupy kontynuującej naukę języka niemieckiego zależy od tego, czy zbierze się odpowiednia pod względem poziomu zaawansowania liczba osób.

Poniżej publikujemy najniższą liczbę punktów uprawniającą do zakwalifikowania do poszczególnych oddziałów w rekrutacji w poprzednim roku szkolnym (2022/2023) w XXXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego wygenerowaną przez system rekrutacji VULCAN w dn. 20 lipca 2022 na podstawie list kandydatów zakwalifikowanych.

Informacja na charakter orientacyjny.

 • 1A (hist-pol-wos) – 165.9,
 • 1B (ang-pol-wło) – 170.75,
 • 1C (fiz-inf-mat) – 170.45,
 • 1D (biol-chem-mat) – 171.35,
 • 1E+1F (geogr-mat) – 169.2.