Rekrutacja

Spotkanie informacyjne dla uczniów szkół podstawowych

Spotkanie informacyjne dla uczniów szkół podstawowych dotyczące oferty edukacyjnej oraz rekrutacji na rok szkolny 2023/2024
odbędzie się 20 kwietnia 2023 r. (czwartek) o godzinie 17.00 w budynku szkoły.

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną oraz kryteriami i zasadami rekrutacji dla klas I w roku szkolnym 2023/2024

Oferta edukacyjna dla klas I w roku szkolnym 2023/2024

Kryteria i zasady rekrutacji dla klas I w roku szkolnym 2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024 planujemy utworzenie siedmiu oddziałów klas pierwszych z rozszerzonymi, dodatkowymi i uzupełniającymi zajęciami edukacyjnymi:

Klasa A

Rozszerzone zajęcia edukacyjnejęzyk polski
historia
wiedza o społeczeństwie
Języki obcejęzyk angielski i jeden język obcy do wyboru: niemiecki, włoski

Klasa B

Rozszerzone zajęcia edukacyjnejęzyk angielski
język włoski – rozszerzone zajęcia edukacyjne w ramach przedmiotu uzupełniającego
język polski

Klasa C

Rozszerzone zajęcia edukacyjnematematyka
fizyka
informatyka
Języki obcejęzyk angielski i jeden język obcy do wyboru: niemiecki, włoski

Klasa D

Rozszerzone zajęcia edukacyjnematematyka
biologia
chemia
Języki obcejęzyk angielski i jeden język obcy do wyboru: niemiecki, włoski

Klasa E

Rozszerzone zajęcia edukacyjnematematyka
geografia
Zajęcia uzpełniająceekonomia w praktyce w klasie II i III
Języki obcejęzyk angielski i jeden język obcy do wyboru: niemiecki, włoski

Klasa F

Rozszerzone zajęcia edukacyjnematematyka
geografia
Zajęcia uzpełniająceekonomia w praktyce w klasie II i III
Języki obcejęzyk angielski i jeden język obcy do wyboru: niemiecki, włoski

Klasa G

Rozszerzone zajęcia edukacyjnechemia
biologia
Języki obcejęzyk angielski i jeden język obcy do wyboru: niemiecki, włoski

Uwaga: Języki obce w klasach: IA, IC, ID, IE, IF, IG będą nauczane w grupach międzyoddziałowych, w tym:

  • język angielski – kontynuacja w podziale na grupy zgodnie z poziomem zaawansowania;
  • język włoski – od podstaw;
  • język niemiecki – od podstaw lub kontynuacja. Utworzenie grupy kontynuującej naukę języka niemieckiego zależy od tego, czy zbierze się odpowiednia pod względem poziomu zaawansowania liczba osób.

Poniżej publikujemy najniższą liczbę punktów uprawniającą do zakwalifikowania do poszczególnych oddziałów w rekrutacji w poprzednim roku szkolnym (2022/2023) w XXXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego wygenerowaną przez system rekrutacji VULCAN w dn. 20 lipca 2022 na podstawie list kandydatów zakwalifikowanych.

Informacja na charakter orientacyjny.

  • 1A (hist-pol-wos) – 165.9,
  • 1B (ang-pol-wło) – 170.75,
  • 1C (fiz-inf-mat) – 170.45,
  • 1D (biol-chem-mat) – 171.35,
  • 1E+1F (geogr-mat) – 169.2.