Wolontariat

Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża Szkolny Klub Ośmiu Dąbrowski
Młodzieżowy Wolontariat przy XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego w Warszawie

„Niewiele aktywności ludzkich niesie ze sobą takie bogactwo treści, 
jak właśnie praca wolontariuszy.”

Szkolny wolontariat liczy kilkudziesięciu członków. To bardzo aktywna grupa młodych ludzi, którzy pod opieką pani profesor Renaty Tuli i pani profesor Agnieszki Korony-lgnatowicz pomagają potrzebującym. Wolontariusze pracują z dziećmi w świetlicy środowiskowej na Tamce, organizują akcje charytatywne (świąteczny projekt „Szlachetna Paczka”, Dzień na Tak), karnawałowy bal dla dzieci ze Stowarzyszenia Dzieci Chorych na Padaczkę odbywający się w sali gimnastycznej naszego liceum, bywają w pobliskim szpitalu dziecięcym przy ulicy Kopernika. Pełnoletni uczniowie oddają krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na Saskiej Kępie. Przy współudziale wolontariatu odbywają się też takie akcje jak Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania oraz Festiwal Młodych Talentów.

Szczegółowe informacje o szkolnym wolontariacie

Wolontariat w naszym liceum działa od roku 1998, a od 2004 roku funkcjonuje w oparciu o Autorski Program Edukacji Humanitarnej, opracowany przez panią prof. Renatę Tulę, wieloletnią opiekunkę Klubu Ośmiu „Dąbrowski”.
Pełne motto Programu brzmi: „Edukacja Humanitarna – integracja działań młodzieży i pracowników szkoły na rzecz niesienia pomocy potrzebującym, tak na terenie naszej szkoły, jak i poza nią.”
Wyróżniającym elementem programu jest to, że angażuje do działań charytatywnych całą naszą społeczność szkolną: młodzież, absolwentów, którzy po ukończeniu szkoły nadal nas wspierają, dyrekcję, nauczycieli, pracowników administracji, woźnych, dozorców, naszych wieloletnich przyjaciół z ośrodków samorządowych.

Celem programu jest:

 1. Zaznajamianie uczniów z całokształtem działalności niezależnej organizacji humanitarnej PCK i działającej na rzecz młodzieży Fundacji Świat na TAK.
 2. Kształtowanie działalności społecznej uczniów, wyrabianie postaw gotowości niesienia bezinteresownej pomocy innym.
 3. Kształtowanie motywacji do współpracy zespołowej i podejmowania działań na rzecz ochrony zdrowia, przeciwdziałania szkodliwym nałogom wśród młodzieży.

Aby w pełni wykorzystać zainteresowania i umiejętności młodzieży, pracujemy w grupach roboczych, które powstają w zależności od aktualnych potrzeb i inwencji wolontariuszy.

Zajmujemy się m.in.

 • współpracą z Warszawskim Szpitalem Dla Dzieci im. M. Kopernika,
 • współpracą z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób Chorych na Padaczkę,
 • współpracą ze świetlicą Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia na Tamce,
 • akcją Honorowy Dawca Krwi „Sanguis”,
 • współpracą z Fundacją Świat na TAK,
 • współpracą z Samorządem Szkolnym, SKS i biblioteką szkolną,
 • sekcją plastyczno-artystyczną,
 • pomocą na rzecz zwierząt.

Co daje nam szkolny wolontariat? Z pewnością możliwość uczestniczenia w różnych formach aktywności charytatywnej na terenie szkoły i poza nią, oswaja z niepełnosprawnością, odmiennością rasową, kulturową i społeczną czy wreszcie pozwala nabyć umiejętności planowania pracy, wykonywania zadań i wywiązywania się z przyjętych obowiązków.

Pracę Klubu Ośmiu „Dąbrowski” – Młodzieżowy Wolontariat doceniła stołeczna komisja, czyniąc go zwycięzcą XXI edycji konkursu „Ośmiu Wspaniałych” pod patronatem Prezydenta m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Uroczyste wręczenie wyróżnienia nastąpiło 19 maja 2014 roku w Sali Kongresowej PKiN.

Co roku dołączają do nas nowi wolontariusze, którzy mają nowe pomysły i dużo energii do działania. Chcemy robić coś, w czym się spełniamy, uczymy i sprawiamy przyjemność innym. Wszyscy zainteresowani pomocą proszeni są o zgłoszenie się do pani prof. Renaty Tuli. Miejsca i zadań starczy dla każdego!